чутливості світлове відповідає випромінює відносно потік енергії шкал діленні опір включив внутрішнє довжин хвиль криве

чутливості світлове відповідає випромінює відносно потік енергії шкал діленні опір включив внутрішнє довжин хвиль криве


задача 13917

Яка довжина світлової хвилі в повітрі, якщо її довжина в воді 4,35·10–7 м? Який колір світла відповідає цій довжині електромагнітної хвилі?

задача 15242

Максимум випромінюваної енергії з поверхні орного поля відповідає довжині хвилі λmax = 9,60 мкм. Визначити температуру поверхні поля, прийнявши його за абсолютно чорне тіло.

задача 60362

Обчислити максимальну довжину світлової хвилі, для якої антимонід індію, що має "ширину" забороненої зони ΔЕ3 = 0,2 еВ, є прозорим. Визначити температурний коефіцієнт опору даного кристала при температурі t = 100° С.