нуклон ядро визначити енергію зв'язку

нуклон ядро визначити енергію зв'язку


задача 10472

Визначити енергію, необхідну для розділення ядра 20Nе на дві α-частки і ядро 12C. Енергії зв'язку на один нуклон в ядрах 20Nе, 4Не і 12C рівні відповідно 8,03; 7,07 і 7,68 MеВ.

задача 11390

Обчислити енергію зв'язку ядра і його питому енергію зв'язку, тобто енергію, що припадає на один нуклон для елемента 19679Au.

задача 11964

Прийнявши, що мінімальна енергія Е нуклона в ядрі дорівнює 10 МеВ, оцінити, виходячи зі співвідношення невизначеностей, лінійні розміри ядра.

задача 12547

Атомне ядро, яке поглинуло γ-фотон (λ = 0,47 пм), прийшло в збуджений стан і розпалося на окремі нуклони, що розлетілися в різні боки. Сумарна кінетична енергія Т нуклонів дорівнює 0,4 МеВ. Визначити енергію зв'язку Есв ядра.

задача 12548

Яку найменшу енергію Есв потрібно затратити, щоб розділити на окремі нуклони ядра і ? Чому для ядра берилію ця енергія менше, ніж для ядра літію?

задача 13606

Оцініть щільність ядерної речовини і концентрацію нуклонів в ядрі, виходячи з того, що радіус ядра досить точно задовольняє емпіричній залежності R = 1,5·10–15·A1/3 м. А — загальне число нуклонів в ядрі.

задача 14284

Визначте питому енергію зв'язку ∂Езв (енергію зв'язку, віднесену до одного нуклону) для ядер: 1) ; 2) . Маси нейтральних атомів гелію і вуглецю відповідно рівні 6,6467·10–27 і 19,9272·10–27 кг.

задача 14290

Визначити число нуклонів, які можуть перебувати в ядрі на найнижчому квантовому рівні.

задача 14685

Обчислити за допомогою табличних значень мас атомів енергію на один нуклон, яка виділяється при протіканні термоядерної реакції 6Li+2H→2He4. Порівняти отриману величину з енергією на один нуклон, що звільняється при розподілі ядра 235U; вважати, що розподіл ядра відбувається так, як описано в завданні №...

задача 15032

Обчисліть енергію зв'язку нуклонів в ядрі полонію 84Ро210.

задача 15737

Обчислити питому енергію зв'язку, тобто енергію зв'язку, що припадає на один нуклон ядра 2Не3.

задача 15911

Знайти енергію зв'язку W0, припадає на один нуклон в ядрі атома кисню .

задача 15970

Обчислити (в МеВ) енергію зв'язку, що припадає на один нуклон в ядрі ізотопу срібла (масове число 108, зарядове число 47). Маса ядра цього ізотопу 107,884 а.е.м.

задача 15979

Обчислити (в МеВ з точністю до 0,1) енергію зв'язку, що припадає на один нуклон в ядрі ізотопу берилію (масове число 9, зарядове число 4). Маса ізотопу берилію 9,01218 а.е.м.

задача 16861

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 3Li7 + α → ? + n.

задача 16862

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 13Al27 + α → ? + n.

задача 16863

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. ? + d → α + α.

задача 16864

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. ? + 1H243Tc95 + n.

задача 16865

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 4Be9 + 1H2 → ? + n.

задача 16866

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. ? + α → 15P30 + n.

задача 16867

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 7N14 + n → ? + d.

задача 16869

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 25Mn55 + d → ? + n.

задача 16870

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. ? + α → 5B10 + n.

задача 16871

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. ? + 1H25B10 + n.

задача 16872

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 13Al27 + ? → 15P30 + n.

задача 16873

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 7N14 + ? → 6C14 + d.

задача 16874

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. 3Li7 + d → ? + α.

задача 16875

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. ? + d → 26Fe56 + n.

задача 16876

Допишите рівняння ядерної реакції, визначте невідомий елемент, і вкажіть для нього кількість нуклонів, протонів, нейтронів, електронів в складі атома. ? + 1H243Tc95 + n.

задача 17323

Вкажіть, скільки нуклонів, протонів, нейтронів містять такі ядра: 1) 2He3; 2) 5В10.

задача 17455

Обчислити масу ядра ізотопу калію (зарядове число 19, масове число 41), у якого енергія зв'язку на один нуклон дорівнює 8,4 МеВ. Відповідь виразити в а.е.м і округлити до сотих.

задача 18120

Користуючись значеннями мас протонів і нейтронів, знайти середню енергію зв'язку на один нуклон в ядрі кисню з масовим числом 16 і зарядовим числом 8. Маса ядра кисню 16 а.е.м. Відповідь виразити в МеВ.

задача 19525

Обчислити за допомогою табличних значень мас атомів енергію на один нуклон, яка виділяється при протіканні термоядерної реакції Li6+H2→2He4. Порівняти отриману величину з енергією на один нуклон, що звільняється при розподілі ядра U235. Вважати, що розпад ядер урану відбувається під дією теплових нейтронів і призводить до утворення ізотопів ксенону-141, стронцію-92 і трьох вторинних нейтронів.

задача 19531

Визначити енергію зв'язку на нуклон для ізотопів гелію: He3 і He4, якщо маса атомів 3,0160 і 4,0026 а.е.м.

задача 19533

Визначити дефект маси, енергію зв'язку, і енергію зв'язку на нуклон для ядра Li7, якщо маса атома 7,016 а.е.м.

задача 19534

Визначити енергію зв'язку, що припадає на нуклон для ізотопів літію Li6 і Li7, якщо маси атомів 6,0151 і 7,0160 а.е.м.

задача 21054

Виходячи зі співвідношення невизначеностей, оцінити розміри ядра атома, вважаючи, що мінімальна енергія нуклона в ядрі 8 МеВ.

задача 22518

Обчислити в атомних одиницях маси масу ізотопу 6C12, питома енергія зв'язку якого дорівнює 7,68 МеВ на нуклон.

задача 22523

Обчислити в атомних одиницях маси масу ізотопу 2He4, питома енергія зв'язку якого дорівнює 7,1 МеВ на нуклон.

задача 90088

Знайти питому енергію Eуд зв'язку (енергію зв'язку, розраховану на один нуклон) ядра 5B11.

задача 90127

У скільки разів відрізняється питома енергія зв'язку (енергія зв'язку, розрахована на один нуклон) для ядер і ?

задача 90129

У скільки разів відрізняється питома енергія зв'язку (енергія зв'язку, розрахована на один нуклон) для ядер і ?

Другие предметы