нитка відхилилася кут горизонтальний вертикальний маса швидкість поле

нитка відхилилася кут горизонтальний вертикальний маса швидкість поле


задача 10021

У дерев'яну кулю масою m1 = 8 кг, підвішену на нитці довжиною l = 1,8 м, потрапляє куля масою m2 = 4 г, що летить горизонтально. З якою швидкістю летіла куля, якщо нитка з кулею і кулею, що застрягла в ній, відхилилася від вертикалі на кут α=3°? Удар кулі вважати пpямим, центральним. Розміром кулі знехтувати.

задача 10280

Квадратна рамка з тонкого дроту може вільно обертатися навколо горизонтальної осі, що збігається з однією з сторін. Маса m рамки дорівнює 20 г. Рамку помістили в однорідне магнітне поле (В = 0,1 Тл), спрямоване вертикально вгору. Визначити кут α, на який відхилилася рамка від вертикалі, коли по ній пропустили струм I = 10 А.

задача 12411

У підвішену на нитці довжиною l = 1,2 м дерев'яну куля масою m2 = 2 г потрапляє горизонтально летюча куля масою m1 = 15 г. З якою швидкістю летіла куля, якщо нитка з кулею і застряглою в ній кулею відхилилася від вертикалі на кут α = 40°? Розміром кулі знехтувати. Удар кулі вважати прямим і центральним.

задача 12558

У мішок з піском масою m1 = 10 кг, підвішений на мотузці, потрапляє куля масою m2 = 0,02 кг, має швидкість v = 501 м/с і застряє в мішку. На яку висоту відхилиться мішок в результаті попадання в нього кулі?

задача 12618

До стелі трамвайного вагона підвішена на нитці куля. Вагон гальмується і його швидкість поступово змінюється за проміжок часу 3 с від 18 км/год до 3,6 км/год. На який кут від вертикалі відхилиться при цьому нитка?

задача 12656

Кільце з алюмінієвого дроту перетином S = 2 мм2 може вільно обертатися навколо горизонтальної осі OO'. Вертикально вгору направлено однорідне магнітне поле (B = 20 мТл). Визначити кут α, на який відхилиться площина кільця, якщо по ньому пропустити струм I = 5 А. Щільність алюмінію ρ = 2,7·103 кг/м3.

задача 13155

Визначити на який кут відхилиться промінь світла від свого первісного напрямку при переході з повітря у скло, коли кут падіння 25°; коли кут падіння 65°.

задача 13162

На який кут відхилиться промінь від первісного напрямку, впавши під кутом 45° на поверхню скла?

задача 13540

Визначте, при якій швидкості пучок заряджених частинок, рухаючись перпендикулярно схрещеним під прямим кутом однорідним електричному (E = 100 кB / м) і магнітному (В = 50 мTл) полям, нe відхиляється.

задача 14009

Важка кулька на нитці підвішена до стелі автомобіля. Автомобіль гальмує і його швидкість за 2 с зменшилася від 19,6 м/с до нуля. На який кут відхилиться при цьому нитка з кулькою?

задача 14487

Куля на нитці підвішена до стелі трамвайного вагона. Вагон гальмується, і його швидкість за час t = 3 з рівномірно зменшується від v1 = 18 км/ч до v2 = 6 км/год. На який кут відхилиться при цьому нитка з кулею?

задача 15100

Куля маси m, що летіла горизонтально, потрапила, застрягши, в тіло маси M, яке підвішене на двох однакових нитках довжини l (см. рисунок). В результаті нитки відхилилися на кут θ. Вважаючи m<<М, знайти: а) швидкість кулі перед попаданням в тіло; б) відносну частку первісної кінетичної енергії кулі, яка перейшла у внутрішню енергію.

задача 15266

Куля масою m = 4 г потрапляє в дерев'яний брусок масою М = 250 г, підвішений на нитці довжиною l = 50 см, і застряє в ньому. Визначити, на який кут відхилиться маятник, якщо швидкість кулі дорівнює v = 30 м/с.

задача 15337

Кулька масою 10 г, що несе заряд 10–7 Кл, підвішена в повітрі на нитці. При наближенні до неї заряду q2 протилежного знака на відстані 1 см нитка відхилилася від вертикального напрямку на кут α = 45°. Визначити величину заряду q2.

задача 15560

Вертикально розташований однорідний стрижень маси М і довжини l може обертатися навколо горизонтальної осі, що проходить через його верхній кінець. У нижній кінець стрижня потрапила, застрягши, куля маси m, в результаті чого стрижень відхилився на кут α. Вважаючи масу кулі багато меншою маси стрижня, знайдіть швидкість кулі, яка летіла.

задача 15561

Стрижень довжини 1,5 м і маси 10 кг може обертатися навколо нерухомої горизонтальної осі, що проходить через його верхній кінець. В середину стрижня потрапляє куля маси 10 г, яка летіла горизонтально зі швидкістю 500 м/с, і застряє в ньому. На який кут відхилиться стрижень після удару?

задача 15803

У підвішений на нитці довжиною l = 1 м дерев'яну кулю масою m2 = 1,5 кг потрапляє горизонтально летюча куля масою m1 = 15 г. З якою швидкістю летіла куля, якщо нитка з кулею і застряглою в ній кулею відхилилася від вертикалі на кут α = 30°? Розміром кулі знехтувати. Удар кулі вважати прямим і центральним.

задача 15804

У підвішений на нитці довжиною l = 1,8 м дерев'яну кулю масою m2 = 2 кг потрапляє горизонтально летюча куля масою m1 = 20 г. З якою швидкістю летіла куля, якщо нитка з кулею і застряглою в ній кулею відхилилася від вертикалі на кут α = 10°? Розміром кулі знехтувати. Удар кулі вважати прямим і центральним.

задача 15805

У підвішений на нитці довжиною l = 1 м дерев'яну кулю масою m2 = 3 кг потрапляє горизонтально летюча куля масою m1 = 15 г. З якою швидкістю летіла куля, якщо нитка з кулею і застряглою в ній кулею відхилилася від вертикалі на кут α = 20°? Розміром кулі знехтувати. Удар кулі вважати прямим і центральним.

задача 15806

У підвішений на нитці довжиною l = 2 м дерев'яну кулю масою m2 = 1,5 кг потрапляє горизонтально летюча куля масою m1 = 20 г. З якою швидкістю летіла куля, якщо нитка з кулею і застряглою в ній кулею відхилилася від вертикалі на кут α = 30°? Розміром кулі знехтувати. Удар кулі вважати прямим і центральним.

задача 15807

У підвішений на нитці довжиною l = 1,5 м дерев'яну кулю масою m2 = 1 кг потрапляє горизонтально летюча куля масою m1 = 20 г. З якою швидкістю летіла куля, якщо нитка з кулею і застряглою в ній кулею відхилилася від вертикалі на кут α = 45°? Розміром кулі знехтувати. Удар кулі вважати прямим і центральним.

задача 15808

У підвішений на нитці довжиною l = 2 м дерев'яну кулю масою m2 = 2 кг потрапляє горизонтально летюча куля масою m1 = 15 г. З якою швидкістю летіла куля, якщо нитка з кулею і застряглою в ній кулею відхилилася від вертикалі на кут α = 10°? Розміром кулі знехтувати. Удар кулі вважати прямим і центральним.

задача 15809

У підвішений на нитці довжиною l = 1,2 м дерев'яну кулю масою m2 = 3 кг потрапляє горизонтально летюча куля масою m1 = 20 г. З якою швидкістю летіла куля, якщо нитка з кулею і застряглою в ній кулею відхилилася від вертикалі на кут α = 20°? Розміром кулі знехтувати. Удар кулі вважати прямим і центральним.

задача 15810

У підвішений на нитці довжиною l = 1,8 м дерев'яну кулю масою m2 = 1 кг потрапляє горизонтально летюча куля масою m1 = 15 г. З якою швидкістю летіла куля, якщо нитка з кулею і застряглою в ній кулею відхилилася від вертикалі на кут α = 30°? Розміром кулі знехтувати. Удар кулі вважати прямим і центральним.

задача 15811

У підвішений на нитці довжиною l = 1,1 м дерев'яну кулю масою m2 = 2 кг потрапляє горизонтально летюча куля масою m1 = 20 г. З якою швидкістю летіла куля, якщо нитка з кулею і застряглою в ній кулею відхилилася від вертикалі на кут α = 40°? Розміром кулі знехтувати. Удар кулі вважати прямим і центральним.

задача 16260

Дві сталевих кулі діаметрами 1 см і 2 см підвішені на нитках довжиною 50 см. Відстань по горизонталі між точками підвісу куль дорівнює сумі їх радіусів. Перший шар був відхилений так, що кут між його ниткою і вертикаллю склав 30 градусів, а потім відпущений. Знайти максимальний кут, на який відхилиться нитка другої кулі і кінетичні енергії першої і другої кулі відразу після удару (удар куль вважати абсолютно пружним).

задача 17168

Між двома вертикальними пластинами, що знаходяться на відстані 1 см один від одного, на ізольованій нитці висить негативно заряджена кулька масою 0,1 г. Після подачі на пластини різниці потенціалів 1 кВ нитка з кулькою відхилилася від вертикалі на кут 10°. Знайти заряд кульки і модуль сили натягу нитки.

задача 18072

Кулю масою 1 кг, підвішену на нитці довжиною 90 см, відводять від положення рівноваги на кут 60° і відпускають. У момент проходження кулею положення рівноваги в неї потрапляє куля масою 10 г, що летить назустріч кулі зі швидкістю 300 м/с. Вона пробиває її і вилітає горизонтально зі швидкістю 200 м/с, після чого куля, продовжуючи рух в колишньому в колишньому напрямі. На який максимальний кут відхилиться куля після попадання в неї кулі? (Масу кулі вважати незмінною, діаметр кулі — дуже незначним в порівнянні з довжиною нитки).

задача 19145

Між двома вертикальними пластинами, що знаходяться на відстані 20 см, на нитці висить кулька, що має заряд 5·10–9 Кл. Після подачі на пластини різниці потенціалів 2000 В нитка з кулькою відхилилася на кут 45°. 1) Знайти масу кульки (поле вважати однорідним). 2) Описати поведінку кульки, якщо обрізати нитку.

задача 19801

Горизонтальний провідник довжиною l = 0,2 м і масою m = 0,01 кг, підвішений на двох тонких нитках, знаходиться в однорідному вертикальному магнітному полі з індукцією В = 0,25 Тл. На який кут від вертикалі відхиляться нитки, що підтримують провідник, якщо по провіднику пропустити струм I = 2 А? Масою ниток знехтувати.

задача 19838

Вантаж, прив'язаний до нитки, описує в горизонтальній площині коло радіусом 40 см. Нитка утворює з вертикаллю кут 30°. Визначити швидкість вантажу.

задача 20963

У вагоні, що рухається прямолінійно з прискоренням а, висить математичний маятник. На який кут відхиляється маятник від вертикалі?

задача 22548

Куля, що летіла горизонтально зі швидкістю v = 40 м/с, потрапляє в брусок, підвішений на нитці довжиною l = 4 м, і застряє в ньому. Визначити кут α, на який відхилиться брусок, якщо маса кулі m1 = 20 г, а бруска m2 = 5 кг.

задача 23054

Кругла рамка висить у вертикальній площині, закріплена шарнірно на горизонтальній осі, розташованій в одній площині з рамкою. Маса одиниці довжини рамки дорівнює p. Рамка знаходиться в однорідному вертикальному магнітному полі з індукцією B. Знайти, який кут від вертикалі відхилиться рамка, якщо по ній пропустити струм I.

задача 24431

У вертикальному однорідному магнітному полі з індукцією В = 1 Тл на двох тонких нитках горизонтально підвішений провідник маси m = 0,16 кг і довжини l = 80 см. По провіднику тече струм I = 2 А так, що проводи, що підводять, знаходяться поза полем. Знайти кут, який відхиляються нитки підвісу.

задача 24588

Однорідний стрижень масою 1,5 кг та довжиною 0,5 м може обертатися без тертя навколо горизонтальної осі, що проходить через його верхній кінець. Коли стрижень перебував у положенні рівноваги, у його центр потрапила куля, що горизонтально летіла, масою 9 г і застрягла в ньому. Внаслідок цього стрижень відхилився від вертикалі на кут 60 °. Визначити швидкість кулі.

задача 25907

Куля, що летіла горизонтально зі швидкістю v0 = 400 м/с, потрапляє в брусок, підвішений на нитці l = 4 м, і застряє в ньому. Визначити кут α, на який відхилиться брусок, якщо маса кулі m = 20 г, а бруска М = 5 кг. Визначити кількість теплоти, що виділилася при попаданні кулі в брусок.

Задача 26563

Однорідний стрижень довжиною 1 м може вільно обертатися навколо горизонтальної осі, що проходить через один з його кінців. Стрижень приводять у горизонтальне положення і відпускають. Визначити кутове прискорення стрижня в початковий момент і в момент, коли стрижень відхилиться на кут 60° від горизонталі. Чому дорівнює лінійна швидкість кінця стрижня при проходженні вертикального положення?

Задача 26564

Однорідний стрижень довжиною 1 м може вільно обертатися навколо горизонтальної осі, що проходить на відстані 25 см від його кінця. Стрижень приводять у горизонтальне положення і відпускають. Визначити кутове прискорення стрижня в початковий момент і в момент, коли стрижень відхилиться на кут 60° від горизонталі. Чому рівні лінійні швидкості кінців стрижня при проходженні вертикального положення?

задача 40575

Стрижень довжиною 1 м і масою 1 кг може обертатися навколо горизонтальної осі, що проходить через його верхній кінець. B інший кінець стрижня потрапляє що летить горизонтально куля масою 5 г застряє в ньому. Знайти початкову кінетичну енергію кулі, якщо стрижень відхиляється на 30°.

задача 40622

До стелі трамвайного вагона підвішена на нитці куля. Вагон рухається по горизонтальній площині c прискоренням 8,55315 м/с2. На який кут відхиляється при цьому нитка c кулею? Відповідь дати в градусах.

задача 60174

Шарик масою 0,25 г, що висить на нитці, поміщений в горизонтальне однорідне електростатичне пoлe напруженістю 125 В / м. Пpи наданні кульці заряду вона відхилилася так, щo нитка склала кут 30° c вертикаллю. Визначити заряд кульки.

задача 70261

B вертикальному однорідному магнітному полі на двох тонких нитках підвішений горизонтально провідник довжиною 0,2 м і масою 20,4 г. Індукція магнітного поля дорівнює 0,5 Tл. На який кут від вертикалі відхиляються нитки, якщо сила струму в провіднику дорівнює 2А?

Другие предметы