склад земна атмосфера двигун теплова енергія поверхня випромінює довжина хвилі сонячний приходить сонце температура горизонтальна вертикальна площину магнітна стрілка рухається ток рух

склад земна атмосфера двигун теплова енергія поверхня випромінює довжина хвилі сонячний приходить сонце температура горизонтальна вертикальна площину магнітна стрілка рухається ток рух


задача 10070

У скільки раз середня щільність земної речовини відрізняється від середньої щільності місячної? Прийняти, щo радіус Rз Землі в 390 раз більше радіуса Rл Місяця і вагу тіла на Місяці в 6 разів менше ваги тіла на Землі.

задача 10385

Потік випромінювання абсолютно чорного тіла Фe = 10 кBт. Максимум енергії випромінювання припадає на довжину хвилі λ = 0,8 мкм. Визначити площу S випромінюючої поверхні.

задача 10559

Стаціонарний штучний супутник рухається по колу в площині земного екватора, залишаючись весь час над одним і тим же пунктом земної поверхні. Визначити кутову швидкість ω супутника і радіус r його орбіти.

задача 10861

Потік випромінювання абсолютно чорного тіла Ф0 = 1 кBт, максимум енергії випромінювання припадає на довжину хвилі λ0 = 1,45 мкм. Визначити площу S випромінюючої поверхні.

задача 12002

Яку кількість енергії випромінює Сонце в 1 хвилину? Температуру поверхні сонця вважати рівною 5800 К, радіус Сонця 6,95·108 м. Сонце вважати абсолютно чорним тілом.

задача 12168

Вільно падаюче тіло в останні 10 с свого руху проходить 3/4 всього шляху. Визначте висоту, з якої падало тіло без початкової швидкості. g = 10 м/с2.

задача 12169

Вільно падаюче тіло в останні 2 с свого руху проходить 40% всього шляху. Визначте висоту, з якої падало тіло без початкової швидкості.

задача 13165

Період обертання комети Галлея навколо Сонця T = 76 лгг. Мінімальна відстань, на якій вона проходить від Сонця становить 180 Гм. Визначте максимальну відстань, на яку комета Галлея віддаляється від Сонця. Радіус орбіти Землі прийняти рівним R0 = 150 Гм.

задача 14415

Вільно падаюче тіло в останню секунду руху проходить половину всього шляху. З якої висоти h падає тіло і який час t його падіння?

задача 14682

Повна енергія, яку випромінює Сонце за одну секунду, становить приблизно 7,5·1026 Дж. Розглядаючи Сонце як абсолютно чорне тіло, визначити температуру його поверхні. Радіус Сонця прийняти рівним 6,9·108 м.

задача 16819

На межі земної атмосфери радіація Сонця I = 1,9 кал/(см2·мин). Середня відстань від Сонця до Землі R = 149·106 км. Вважаючи, що Сонце випромінює як абсолютно чорне тіло, визначити температуру поверхні Сонця.

задача 24432

Температура поверхні Сонця 6000 К, відношення діаметра земної орбіти до діаметра Сонця становить 2,14·102. Вважаючи, що Земля однаково випромінює у всіх напрямках, обчисліть її середню температуру.

задача 40696

Визначити радіус орбіти супутника R, якщо його період обертання навколо Земної кулі становить T = 6 годин.

задача 80376

Повна енергія, яку випромінює Сонце за одну секунду, становить приблизно 8,7·1026 Дж. Розглядаючи Сонце як абсолютно чорне тіло, визначити температуру його поверхні. Радіус Сонця прийняти рівним 6,9·108 м.

задача 80399

Оцініть середню температуру поверхні Землі, вважаючи, що вона випромінює як абсолютно чорне тіло. Енергія цього випромінювання знаходиться в рівновазі з одержуваною від Сонця. Приплив теплоти від внутрішніх джерел планети не враховувати. Радіус Сонця прийняти рівним 6,9·108 м, температуру його поверхні — 5652 К, відстань Земля - Сонце — 1,5·1011 м.

Другие предметы