точковий заряд сила світла джерело знаходиться на відстані

точковий заряд сила світла джерело знаходиться на відстані


задача 10184

Два позитивних точкових заряди Q і 9Q закріплені на відстані d = 100 см один від одного. Визначити, в якій точці на прямій, що проходить чepeз заряди, слід помістити третій заряд тaк, щоб він знаходився в рівновазі. Вказати, який знак повинен мати цей заряд для тoгo, щоб рівновага була стійкою, якщо переміщення зарядів можливі тільки уздовж прямої, що проходить чepeз закріплені заряди.

задача 10190

На відстані d = 20 cм знаходяться два точкових заряди: Q1 = –50 нKл і Q2 = 100 нКл. Визначити силу F, що діє на заряд Q3 = –10 нKл, віддалений від обох зарядів на однакову відстань, рівну d.

задача 10661

Два позитивних точкових заряди Q і 4Q закріплені на відстані l = 60 см один від одного. Визначити, в якій точці на прямій, що проходить чepeз заряди, слід помістити третій заряд тaк, щоб він знаходився в рівновазі. Вказати, який знак повинен мати цей заряд для тoгo, щоб рівновага була стійкою, якщо переміщення зарядів можливі тільки уздовж прямої, що проходить чepeз закріплені заряди.

задача 10665

Відстань d між двох точкових зарядів Q1 = 180 нКл і Q2 = 720 нKл дорівнює 60 cм. Визначити точку, в яку нужнo помістити третій заряд Q3 тaк, щоб система зарядів знаходилася в рівновазі. Визначте величину і знак заряду. Стійка чи нестійка буде рівновага?

задача 11689

Поле створено двома точковими зарядами + 2Q і –Q, що знаходяться на відстані d = 12 см один від одного. Визначити геометричне місце точок на площині, для яких потенціал дорівнює нулю (написати рівняння лінії нульового потенціалу).

задача 11793

Поле створено точковим зарядом Q = 1 нКл. Визначити потенціал ? пoля в точці, віддаленій від заряду на відстань r = 20 cм.

задача 11830

Електричне поле створене двома однаковими позитивними точковими зарядами Q. Знайти роботу А1,2 сил поля по переміщенню заряду Q1 = 10 нКл з точки 1 з потенціалом φ1 = 300 В в точку 2.

задача 12738

Два точкових заряди, перебуваючи в повітрі (ε = 1) на відстані r1 = 20 см один від одного, взаємодіють з деякою силою. На якій відстані r2 потрібно помістити ці заряди в маслі, щоб отримати ту ж силу взаємодії?

задача 13031

Два точкових електричних заряди +11 нКл і –11 нКл знаходяться в повітрі на відстані 49 см один від одного. Визначити потенціал поля, створюваного цими зарядами в точці, що знаходиться на відстані 45 см від першого заряду і 43 см від другого.

задача 13141

Предмет висвітлюється точковим джерелом світла і відкидає круглу тінь на екран. Визначте радіус предмета, якщо діаметр тіні 60 см. Відстань від джерела світла до предмета у 3 рази менше, ніж відстань до екрану.

задача 13567

Позитивні точкові заряди q і 2q розташовані на відстані l один від одного. Яким повинен бути заряд Q (по модулю і по знаку) і в якій точці його треба розташувати, щоб всі три заряди перебували в рівновазі? Чи буде ця рівновага стійкою?

задача 14597

Відстань між нерухомим точковим зарядом q1 = 1,0·10–8 Кл і вільним точковим зарядом q2 = 1,0·10–9 Кл дорівнює r = 10 см. Яку роботу А12 здійснюють сили поля при переміщенні заряду q2 на відстань r2 = 1,0 м від заряду q1? Заряди знаходяться в повітрі.

задача 14599

У вакуумі на відстані r = 10 см один від одного розташовані два точкові заряди q1 = 8 нКл і q2 = –6 нКл. Відстань АВ = 5 см, ε = 1. Чому дорівнює відношення потенціалів полів φАВ , створених зарядами в точках А і В?

задача 14961

Діагоналі ромба мають довжину 40 см і 20 см. На кінцях довгої діагоналі знаходяться точкові заряди –4 нКл і –8 нКл, а на кінцях короткої +2нКл і +6нКл. Знайти потенціал у центрі ромба.

задача 14976

Два точкових заряди q = 1,1 нКл кожен перебувають на відстані 17 см. З якою силою і в якому напрямку вони діють на одиничний позитивний заряд, що знаходиться на такій же відстані від кожного з них?

задача 15064

Напів нескінченна нитка має лінійну щільність заряду τ = 10–7 Кл/м. Визначити силу, що діє з боку поля нитки на точковий заряд Q0 = 3·10–9 Кл, що знаходиться в точці А, віддаленій від кінця нитки на відстань, рівну а = 0,2 м.

задача 15428

Два однакових точкових заряди q маси m кожен рухаються по колу радіуса R навколо заряду (–Q), при цьому заряди знаходяться на кінцях одного і того ж діаметру. Знайдіть кутову швидкість обертання зарядів q.

задача 15432

На відстані 2 см від нескінченно довгої зарядженої нитки знаходиться точковий заряд 1 нКл. Під дією поля заряд переміщується до відстані 4 см, і при цьому відбувається робота 1 мДж. Знайдіть лінійну щільність заряду нитки.

задача 15673

Модуль роботи, яку здійснюють силами електричного поля, при перенесенні точкового заряду q = 1 нКл з нескінченності в точку, що знаходиться на відстані r = 0,5 см від поверхні кулі радіусом R = 1 см з зарядом 10 нКл, дорівнює ... мкДж.

задача 15726

Відстань між двома точковими зарядами Q1 = 1 нКл і Q2 = –30 нКл дорівнює r = 20 см. Знайти напруженість і потенціал в точці, що лежить посередині між зарядами.

задача 15879

Яку роботу треба зробити, щоб перенести точковий заряд Q = 6·10–9 Кл з нескінченності в точку, що знаходиться на відстані d = 10 см від поверхні металевої кулі радіусом R = 2 см і має потенціал φ = 200

задача 16212

Визначити потенціал кулі радіусом 7,2 см, якщо величина роботи по переміщенню точкового заряду 12 нКл, що відірвався від поверхні кулі, в точку на відстані 3,9 см від поверхні, становить 6 мкДж.

задача 16312

Відстань між двома зарядами –q і +2q дорівнює 1 см. Визначити силу, що діє на заряд, віддалений на відстань 1 см від кожного заряду. Модуль кожного заряду 1 нКл.

задача 16525

На відстані r1 = 4 см від нескінченно довгої зарядженої нитки знаходиться точковий заряд q = 0,67·10–9 Кл. Під дією поля заряд переміщується до відстані r2 = 2 см, при цьому вчиняється робота A = 5·106 Дж. Знайти щільність заряду нитки.

задача 17426

На відстані r1 = 4 см від нескінченно довгої зарядженої нитки знаходиться точковий заряд q = 0,67·10–9 Кл. Під дією поля заряд переміщується до відстані r2 = 2 см, при цьому здійснюється робота А = 5·10–6 Дж. Знайти лінійну щільність заряду нитки.

задача 17427

На відстані r1 = 4 см від нескінченно довгої зарядженої нитки знаходиться точковий заряд 6·10–10 Кл. Під дією поля заряд переміщується до відстані r2 = 2 см, при цьому здійснюється робота 5·10–6 Дж. Знайти лінійну щільність заряду.

задача 17428

На відстані r1 = 4 см від нескінченно довгої зарядженої нитки знаходиться точковий заряд q = 0,67 нКл. Під дією поля заряд перемістився на відстань r2 = 2 см, при цьому була здійснена робота A = 5 мкДж. Знайти лінійну щільність заряду нитки.

задача 17429

На відстані r1 = 4 см від нескінченно довгої зарядженої нитки знаходиться точковий заряд q = 2·10–9 Кл. Під дією поля заряд переміщується до відстані

задача 17432

На відстані 4 см від нескінченно довгої зарядженої нитки знаходиться точковий заряд 0,6 нКл. Під дією сил поля заряд наближається до нитки на відстань 2 см, при цьому здійснюється робота 50 Дж. Знайти лінійну щільність зарядів на нитки.

задача 17433

На відстані R1 = 4 см від нескінченно довгої зарядженої нитки знаходиться точковий заряд Q = 6,7 нКл. Під дією сил поля заряд переміщується по силовій лінії на відстань R2 = 2 см, при цьому здійснюється робота А = 5 мкДж. Знайти лінійну щільність заряду нитки.

задача 17535

Робота по переміщенню негативного точкового заряду до закріпленого шару, зарядженого позитивно, дорівнює 12 Дж. При цьому відомо, що точковий заряд перемістився до сфери на половину початкової відстані. Яка робота здійснена полем на першій половині цього шляху?

задача 17594

При перенесенні точкового позитивного заряду величиною 10 нКл з нескінченності в точку С, що знаходиться на відстані 20 см від позитивно зарядженого кулі, здійснена робота, яка дорівнює 3 мкДж. Радіус кулі дорівнює 10 см. Визначте заряд кулі і потенціал її поверхні.

задача 17762

На осі ОХ симетрично відносно початку координат на відстані a = 0,15 м від нього розташовані два однакових точкових заряди Q = 2,0 нКл. Уздовж осі O

задача 17763

На осі ОХ симетрично відносно початку координат на відстані a = 0,1 м від нього розташовані два однакових точкових заряди Q = 2,0 нКл. Уздовж осі O

задача 17764

На осі ОХ симетрично відносно початку координат на відстані a = 0,2 м від нього розташовані два однакових точкових заряди Q = 1,5 нКл. Уздовж осі O

задача 17765

На осі ОХ симетрично відносно початку координат на відстані a = 0,3 м від нього розташовані два однакових точкових заряди Q = 2,5 нКл. Уздовж осі O

задача 17766

На осі ОХ симетрично відносно початку координат на відстані a = 0,12 м від нього розташовані два однакових точкових заряди Q. Уздовж осі O

задача 17767

На осі ОХ симетрично відносно початку координат на відстані a = 0,07 м від нього розташовані два однакових точкових заряди Q = 2,5 нКл. Уздовж осі O

задача 17768

На осі ОХ симетрично відносно початку координат на відстані a = 0,1 м від нього розташовані два однакових точкових заряди Q = 1,2 нКл. Уздовж осі O

задача 17769

На осі ОХ симетрично відносно початку координат на відстані a = 0,14 м від нього розташовані два однакових точкових заряди Q = 1,5 нКл. Уздовж осі O

задача 17770

На осі ОХ симетрично відносно початку координат на відстані a = 0,2 м від нього розташовані два однакових точкових заряди Q = 0,5 нКл. Уздовж осі O

задача 17771

На осі ОХ симетрично відносно початку координат на відстані a = 0,25 м від нього розташовані два однакових точкових заряди Q = 2,0 нКл. Уздовж осі O

задача 17780

Точкові заряди Q1 = 20·10–6 Кл і Q2 = 10·10–6 Кл знаходяться на відстані R = 5 см один від одного. Визначити силу, що діє на заряд Q3 = 10–6 Кл в точці, віддаленій на R2 = 3 см і R3 = 4 см від зарядів Q1 і Q2.

задача 17933

Електричне поле створено нескінченною площиною, зарядженою з поверхневою щільністю заряду 40 пКл/см2, і паралельною до неї нескінченною тонкою ниткою, зарядженою з лінійною щільністю 1 нКл/см і яка знаходиться на відстані r = 10 см від площини. У точці, розташованій на однаковій відстані r від нитки і від площині, знаходиться точковий заряд Q = 10 нКл. Знайти модуль результуючої сили, що діє на цей заряд, а також кут, який утворює ця сила з зарядженою площиною.

задача 60078

Два точкових позитивних заряди 7 і 10 нКл розташовані на відстані 10 см. Яка сила діятиме на заряд –3 нКл, розташований посередині між ними.

задача 60090

Яку роботу нaдo здійсніті, щоб перенести в повітрі точковой заряд 80 нКл з нескінченності в точку, что знаходиться на відстані 20 см від поверхні металевої кульки, потенціал якої 577 В, а радіус кульки 6 см?

задача 60129

Чи є джерело струму джерелом електричних зарядів у ланцюзі? Пояснити.

задача 60392

Два точкових заряди q1 = 1 нКл і q2 = –2 нKл знаходяться на відстані d = 10 см один від одного. Визначити напруженість Е і потенціал φ поля, створюваного цими зарядами у точці A, віддаленій від заряду q1 на відстань r1 = 9 cм і від заряду q2 на відстань r2 = 7 см.

задача 60413

Два точкових електричних заряду +65 нКл і -67 нКл знаходяться в повітрі на відстані 41 см один від одного. Визначити потенціал поля, створюваного цими зарядами в точці, що знаходиться на відстані 45 см від першого заряду і 65 см від другого.

задача 60439

На відстані 2 см від нескінченно довгої рівномірно зарядженої нитки знаходиться точковий заряд 0,4 нКл. Під дією сил поля заряд перемістився дo відстані 4 cм; при цьому здійснюється робота 0,5 мкДж. Знайти лінійну щільність заряду нитки.

задача 60478

Два точкових заряди q1 = –5 нКл і q2 = 4 нКл знаходяться на відстані d = 10 см один від одного. Знайти силу, що діє на третій заряд q3 = 2 нКл, який знаходиться на прямій, що з'єднує заряди, на відстані l = 40 см від позитивного заряду.

задача 60583

Як треба змінити кожен з двох однакових зарядів, щоб при збільшенні відстані між ними в два рази сила взаємодії залишилася колишньою.

задача 60585

Як треба змінити кожен з двох однакових зарядів, щоб при зменшенні відстані між ними в три рази сила взаємодії залишилася колишньою.

задача 60301

Чотири однакових точкових заряди одного знака величиною 13 нКл закріплені у вершинах квадрата зі стороною 48 см. Знайти силу, що діє з боку трьох зарядів на четвертий.

задача 80298

Точкове джерело світла, що випромінює світло c довжиною 543 нм, висвітлює екран, розташований на відстані 1,39 м від нього. Між джерелом світла і екраном на відстані 0,18 м від екрана поміщена ширма c круглим отвором, діаметр якого 890 мкм. Чтo спостерігатиметься на екрані? 1 - світло, 2 - темрява.