напруга нагрівальний елемент опір спіралі поперечний переріз

напруга нагрівальний елемент опір спіралі поперечний переріз


задача 16506

За 100 с на нагрівальному пристрої виділилося 105 Дж тепла. Визначити силу струму, падіння напруги і опір кола, якщо за цей час через поперечний переріз спіралі пройшов заряд q = 103 Кл.

задача 60473

Потужність електронагрівального елемента при напрузі 220 В складає 500 Вт. Визначити довжину дроту (ρ0 = 0,05 мкОм·м, TKρ = 46·10–4 K–1) діаметром 1 мм, необхідний для виготовлення цього елемента. Робоча температура нагрівального елемента дорівнює T = 800°С.

Другие предметы