енергію ядерної реакції

енергію ядерної реакції


задача 10478

Визначити теплові ефекти наступних реакцій: 7Li (р, n) 7Be и 16О (d, α) 14N.

задача 11166

Визначити відсутнє в записі ядро і енергію ядерної реакції. 3Li6+1H12He3+?

задача 11391

Обчислити енергію ядерної реакції 2He4+0n1→2·1H2+1p1.

задача 11951

Найти энергию Q ядерной реакции 14N (n, р) 14С, если энергия связи Eсв ядра 14N равна 104,66 МэВ, а ядра 14С — 105,29 МэВ.

задача 12251

Написати відсутні позначення (замість X) в наступних ядерних реакціях: 1) 25Mn55(X, n)26Fe55; 2) 9F19(p, X) 8O16; 3) 13

задача 14110

Знайти ядро, що бере участь в ядерній реакції + ? → + і позначене знаком питання. Відповідь обґрунтуйте.

задача 14111

Який енергетичний вихід ядерної реакції + + ?

задача 14199

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 6Li+?→8Be+4He.

задача 14200

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 12C+2H→?+11B.

задача 14201

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 16O+7Li→?+3H.

задача 14202

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 14N+7Li→18F+?.

задача 14203

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 11B+7Li→?+3H.

задача 14204

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 6Li+?→8Be+1H.

задача 14205

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 10B+6Li→?+4He.

задача 14206

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 17O+1H→?+4He.

задача 14207

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 18O+6Li→?+4He+n.

задача 14208

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: ?+4He→14N+n.

задача 14209

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 6Li+?→9Be+4He.

задача 14210

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 11B+4He→?+1H.

задача 14211

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 16O+?→14N+4He.

задача 14212

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 9Be+6Li→?+4He.

задача 14213

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 15N+7Li→?+3H.

задача 14214

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 12C+7Li→4He+?.

задача 14215

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 11B+7Li→?+2n.

задача 14216

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 16O+6Li→?+4He.

задача 14217

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 14N+6Li→15O+?+n.

задача 14218

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 11B+3He→?+6Li.

задача 14219

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 12C+6Li→16O+?.

задача 14220

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 10B+6Li→13N+?.

задача 14221

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: ?+6Li→17O+2H.

задача 14222

В приведенной ядерной реакции определите недостающее в записи ядро или частицу и энергию реакции: ?+6Li→15N+1H.

задача 14223

У наведеній ядерній реакції визначте відсутнє в запису ядро або частку і енергію реакції: 14N+3H→?+1H+n.

задача 14333

Визначте, чи є реакція + + екзотермічною або ендотермічною. Визначте енергію ядерної реакції.

задача 14338

Запишіть відсутні позначення х в наступних ядерних реакціях:

задача 14347

Доповніть відсутні позначення х в наступних ядерних реакціях:

задача 15919

Написати відсутні позначення в реакціях: а) 27Al13 (n, α) х; б) 19F9 (p, x) 16O8; в) 55Mn25 (n, α) 55Fe26; г) 27Al13 (α, p) х; д) 14N7 (n, x) 14C6; e) x (p, α) 22Na11.

задача 16196

Ядерна реакція має вигляд 17O+6Li→19F+? Визначити відсутній елемент і розрахувати енергію ядерної реакції.

задача 16899

Написати відсутні позначення в ядерній реакції 7N14 (α, x) 8О17 і обчислити енергетичний ефект цієї реакції. Чи є ця реакція екзотермічною або ендотермічною?

задача 18313

Написати відсутні позначення в реакціях: а) 13Al27 (γ,x) 12Mg26; б) x (p,α) 8O16.

задача 21781

Визначити енергію ядерних реакцій. Визначити, чи є кожна з реакцій екзотермічною чи ендотермічною. 3Li7+1H1→2He4+2He4; 7N15+1H16C12+2He4.

задача 23212

Написати позначення, що відсутні, в ядерній реакції 4Be9(x,n)5B10 та обчислити енергетичний ефект цієї реакції.

задача 23892

Визначити енергію ядерних реакцій. Визначити, чи є кожна з реакцій екзотермічна чи эндотермична. 7N14+2He41H1+8O17; 2He3+1H12He4+1e0.

задача 23943

Допишіть рівняння ядерної реакції: 7N14 + ... → 5В11 + 2He4?

задача 24821

Скорочена форма запису ядерної реакції 55Mn(x,n)55Fe. Дайте повний запис реакції та знайдіть енергетичний вихід у МеВ. Вкажіть характер реакції – екзотермічна чи ендотермічна.

задача 26353

Обчислити енергію ядерної реакції H(n,γ)H.

задача 80397

У спектрі випромінювання вогняної кулі радіусом 100 м, що виникає пpи ядерному вибуху, максимум енергії випромінювання припадає на довжину хвилі 274 нм. Визначте температуру поверхні кулі, вважаючи її абсолютно чорним тілом.

задача 90125

Обчислити енергію ядерної реакції в МеВ:
+ + .

задача 90126

Написати відсутнє позначення в ядерній реакції:
+ + X

задача 90133

Розрахувати енергію ядерної реакції
+ +

Другие предметы