стан критичні тиск температура кисень об'єм

стан критичні тиск температура кисень об'єм


задача 11641

Знайти критичний об'єм Vкр речовин: 1) кисню масою m = 0,5 г; 2) води масою m = 1 м

задача 11642

Газ знаходиться в критичному стані. Як і у скільки разів його тиск р відрізнятиметься від критичного pкр при одночасному збільшенні температури Т і об'єму V газу в k = 2 рази?

задача 16032

Критична температура вуглекислоти (СО2) дорівнює 31 °С, критичний тиск 73 атм. Визначити критичний об'єм одного моля CO2.

задача 16166

Критична температура аргону Тк = 151 К, критичний тиск Рк = 4,86 МПа. Визначити критичний молярний об'єм Vмол.

задача 17485

Визначити внутрішню енергію одного моля азоту при критичній температурі і критичному об'ємі.

задача 20499

Ідеальний газ переведений зі стану 1 в стан 2. Між температурою газу Т1 в початковому стані і температурою Т2 в кінцевому стані справедливо співвідношення 1) Т12 2) Т1 = Т2 3) Т12 4) однозначної відповіді дати не можна.

задача 20960

В посудині знаходиться деяка кількість ідеального газу. Як зміниться Об'єм газу, якщо він перейде зі стану 1 в стан 2 (див. рисунок)?

задача 21321

Газ кисень щільністю ρ = 0,019 кг/м3 знаходиться під тиском р при температурі Т = 200 К. Знайти p.

задача 21605

Оцінити критичну температуру для міді TF, при якій знімається виродження електронного газу в провіднику.

Другие предметы