стан критичні тиск температура кисень об'єм

стан критичні тиск температура кисень об'єм


задача 11641

Знайти критичний об'єм Vкр речовин: 1) кисню масою m = 0,5 г; 2) води масою m = 1 м

задача 11642

Газ знаходиться в критичному стані. Як і у скільки разів його тиск р відрізнятиметься від критичного pкр при одночасному збільшенні температури Т і об'єму V газу в k = 2 рази?

задача 16032

Критична температура вуглекислоти (СО2) дорівнює 31 °С, критичний тиск 73 атм. Визначити критичний об'єм одного моля CO2.

задача 16166

Критична температура аргону Тк = 151 К, критичний тиск Рк = 4,86 МПа. Визначити критичний молярний об'єм Vмол.

задача 17485

Визначити внутрішню енергію одного моля азоту при критичній температурі і критичному об'ємі.