відстань земля місяць разів більше

відстань земля місяць разів більше


задача 15259

Диск масою 5 кг і радіусом 5 см, що обертається з частотою 10 об/хв, приводиться в зчеплення з нерухомим диском масою 10 кг такого ж радіуса. Визначити енергію, яка піде на нагрівання дисків, якщо при їх зчепленні ковзання відсутнє.

задача 15625

Шків радіусом 20 см приводиться до обертання вантажем, підвішеним на нитки, що поступово змотувалася зі шківа. У початковий момент вантаж був нерухомий, а потім став опускатися з прискоренням 20 см/с2. Визначити кутову швидкість шківа в той момент, коли вантаж пройде шлях 1 м.

задача 17590

Шків радіусом 0,1 м приводиться в обертання вантажем, підвішеним на нитки і таким, що поступово змотується зі шківа. У початковий момент шків нерухомий. Коли вантаж пройшов відстань 1 м, його швидкість стала 1 м/с. Визначити кутове прискорення шківа. Записати закон зміни кутової швидкості шківа від часу.