радіус увігнутого дзеркала відстань зображення визначити

радіус увігнутого дзеркала відстань зображення визначити


задача 10176

Простір між двома скляними паралельними пластинками c площею поверхні S = 100 см2 кожна, розташованими на відстані l = 20 мкм один від одного, заповнене водою. Визначити силу F, притискуючу пластинки одну до одної. Вважати меніск увігнутим c діаметром d, рівним відстані між пластинками.

задача 10654

Визначити силу F, притискуючу одну до одної дві скляні пластинки розмірами 10×10 cм, розташовані паралельно одна одній, якщо відстань між пластинками l = 0,02 мм і простір між ними заповнений вoдoй. Вважати меніск увігнутим c діаметром d, рівним відстані між пластинками.

задача 11398

Знайти фокусну відстань F для наступних лінз) лінза опукло-увігнута R1 = 23 см, R2 = 15 см; б) лінза плоскоопукла R1 = 15 см.

задача 15603

Радіус кривизни увігнутого дзеркала R = 20 см. На відстані a1 = 30 см від дзеркала поставлений предмет висотою y1 = 1 см. Знайти положення та висоту у2 зображення. Дати креслення.

задача 17329

Радіус кривизни увігнутого сферичного дзеркала дорівнює 30 см. Визначте, на якій відстані а від полюса дзеркала слід помістити предмет, щоб його дійсне зображення було в два рази більше за предмет.

задача 50119

Визначити лапласівський тиск, який виникає під увігнутим меніском спирту в капілярної трубці діаметром 1 мм і крайовим кутом 60.

задача 80581

Предмет знаходиться на відстані 0,5 м від вершини увігнутого дзеркала. Його зображення в три рази менше самого предмета. Визначити положення зображення, радіус кривизни і фокусна відстань дзеркала.