радіус увігнутого дзеркала відстань зображення визначити

радіус увігнутого дзеркала відстань зображення визначити


задача 10176

Простір між двома скляними паралельними пластинками c площею поверхні S = 100 см2 кожна, розташованими на відстані l = 20 мкм один від одного, заповнене водою. Визначити силу F, притискуючу пластинки одну до одної. Вважати меніск увігнутим c діаметром d, рівним відстані між пластинками.

задача 10654

Визначити силу F, притискуючу одну до одної дві скляні пластинки розмірами 10×10 cм, розташовані паралельно одна одній, якщо відстань між пластинками l = 0,02 мм і простір між ними заповнений вoдoй. Вважати меніск увігнутим c діаметром d, рівним відстані між пластинками.

задача 11398

Знайти фокусну відстань F для наступних лінз) лінза опукло-увігнута R1 = 23 см, R2 = 15 см; б) лінза плоскоопукла R1 = 15 см.

задача 15603

Радіус кривизни увігнутого дзеркала R = 20 см. На відстані a1 = 30 см від дзеркала поставлений предмет висотою y1 = 1 см. Знайти положення та висоту у2 зображення. Дати креслення.

задача 17329

Радіус кривизни увігнутого сферичного дзеркала дорівнює 30 см. Визначте, на якій відстані а від полюса дзеркала слід помістити предмет, щоб його дійсне зображення було в два рази більше за предмет.

задача 19587

Визначте допустиму масу m автомобіля для проїзду по увігнутому мосту з радіусом кривизни R = 18 м, якщо швидкість автомобіля обмежена дорожнім знаком v = 40 км/год, а гранична сила тиску в нижній точці моста N = 56 кН.

задача 20878

Автомобіль масою 3000 кг рухається з постійною швидкістю 54 км/год по мосту. Визначити, з якою силою автомобіль тисне на міст, коли проходить його середину, якщо: 1) міст увігнутий з радіусом кривизни R1 = 100 м; 2) міст опуклий з радіусом кривизни R2 = 50 м.

задача 50119

Визначити лапласівський тиск, який виникає під увігнутим меніском спирту в капілярної трубці діаметром 1 мм і крайовим кутом 60.

задача 80581

Предмет знаходиться на відстані 0,5 м від вершини увігнутого дзеркала. Його зображення в три рази менше самого предмета. Визначити положення зображення, радіус кривизни і фокусна відстань дзеркала.

Другие предметы