показник заломлення сірковуглецю відповідно визначити дорівнює світло

показник заломлення сірковуглецю відповідно визначити дорівнює світло


задача 10587

Визначити масу m1 однієї молекули сірковуглецю СS2. Приймаючи, щo молекули в рідині мають кулясту форму і розташовані впритул один до одного, визначити діаметр d молекули.

задача 11468

Розглядаючи молекули рідини як кульки, дотичні одна з одною, оцінити порядок розміру діаметра молекули сірковуглецю CS2. При тих же припущеннях оцінити порядок розміру діаметра атомів ртуті. Щільності рідин вважати відомими.

задача 12755

Світло пройшло шлях 569 см у сірковуглеці. Який шлях пройде світло за той же час у воді? Показник заломлення сірковуглецю 1,973, показник заломлення води 1,366. Відповідь дати в см.

задача 13073

Світло пройшло шлях 455 см у сірковуглеці. Який шлях пройде світло за той же час у воді? Показник заломлення сірковуглецю 1,681, показник заломлення води 1,331. Відповідь дати у см.

задача 16948

Як зміниться оптична різниця ходу, якщо два точкових когерентних джерела світла, що знаходяться на відстані d = 1,5 см одне від одного в повітрі, помістити в сірковуглець (n = 1,63)? Завдання вирішити для точки, що лежить на відстані s = 30 см від одного з джерел у напрямку нормалі до прямої, що з'єднує джерела.

задача 17346

Сферична поверхня плоско-випуклої лінзи стикається зі скляною пластинкою. Простір між лінзою і пластинкою заповнений сірковуглецем. Показники заломлення лінзи, сірковуглецю та платівки рівні відповідно n1 = 1,50, n2 = 1,63 і п3 = 1,70. Радіус кривизни сферичної поверхні лінзи R = 100 cм. Визначити радіус 5-го темного кільця Ньютона у відбитому світлі з λ = 0,50 мкм.

задача 19488

Сферична поверхня плосковипуклої лінзи стикається зі скляною пластиною. Простір між лінзою і пластинкою заповнений гліцерином. Радіус кривизни лінзи 1 м. Визначити радіус п'ятого темного кільця Ньютона у відбитому світлі з λ = 0,5 мкм. Показник заломлення лінзи і пластинки 1,55, показник заломлення гліцерину 1,48. Як зміниться радіус п'ятого темного кільця Ньютона, якщо простір між лінзою і пластинкою заповнений сірковуглецем з показником заломлення 1,63?

задача 80262

Світло пройшло шлях 295 см в сірковуглеці. Який шлях пройде світло за той же час у воді? Показник заломлення сірковуглецю 2,156, показник заломлення води 1,327. Відповідь дати в см.

Другие предметы