жорсткість система дві пружини скріплені маса визначити

жорсткість система дві пружини скріплені маса визначити


задача 10034

Дві пружини жорсткістю k1 = 0,5 кН/м і k2 = 1 кH/м скріплені паралельно. Визначити потенційну енергію П даної системи пpи абсолютній деформації Δl = 4 см.

задача 10539

Дві пружини жорсткістю k1 = 1 кH/м і k2 = 3 кН/м скріплені паралельно. Визначити потенційну енергію даної системи пpи абсолютній деформації Δl = 5 см.

задача 10540

Дві пружини жорсткістю k1 = 300 Н/м і k2 = 500 H/м скріплені послідовно. Визначити роботу по розтягуванню обох пружин, якщо друга пружина була розтягнута на Δl = 3 cм.

задача 11249

Дві пружини, жорсткості яких k1 = 1 кН/м і k2 = 3 кН/м, скріплені паралельно. Визначити потенційну енергію П даної системи при абсолютній деформації x = 5 см.

Задача 24059

Три однакових стрижня скріплені за допомогою шарнірів А і B в П-подібну конструкцію і обертаються навколо вертикальної осі симетрії OO'. Довжина кожного стрижня дорівнює 10 см, кутова швидкість обертання ω = 30 рад/с. У деякий момент нитка, що скріпляє верхні кінці, обривається і вертикальні стрижні приймають горизонтальне положення. Якою стане кінетична енергія конструкції?

задача 13362

Гиря масою m = 10 кг падає з висоти h = 0,5 м на підставку, скріплену з пружиною жорсткістю k = 30 Н/см. Визначте при цьому зміщення х пружини.

задача 16075

На горизонтальній площині лежать два пов'язаних ниткою однакових бруска, між якими розташована стиснута пружина, не скріплена з брусками. Нитку перепалюють і бруски розштовхуються в різні боки, ковзають і зупиняються так, що відстань між ними зростає на величину Δl. Знайти потенційну енергію стиснутої пружини, якщо маса кожного бруска дорівнює m. Коефіцієнт тертя між брусками і площиною дорівнює μ.

задача 20919

Тіло масою 10 г падає з висоти 20 см на вертикально розташовану пружину, викликаючи її стиснення. Визначити максимальне зміщення верхнього кінця пружини, якщо початкова висота пружини 10 см, а її жорсткість 100 Н/м.

Другие предметы