радіус опуклої лінзи плоска скляна пластина поверхню відбитому світлі довжина хвилі темного кільця Ньютона

радіус опуклої лінзи плоска скляна пластина поверхню відбитому світлі довжина хвилі темного кільця Ньютона


задача 11147

Визначити товщину повітряного прошарку між лінзою і скляною пластинкою там, де у відбитому світлі (λ = 0,6 мкм) видно третє темне кільце Ньютона.

задача 11860

Між скляною пластинкою і плосковипуклою скляною лінзою, що лежить на ній, налита рідина, показник заломлення якої менше показника заломлення скла. Радіус r8 восьмого темного кільця Ньютона при спостереженні у відбитому світлі (λ = 700 нм) дорівнює 2 мм. Радіус R кривизни опуклої поверхні лінзи дорівнює 1 м. Знайти показник заломлення n рідини.

задача 11861

В установці для спостереження кілець Ньютона світло з довжиною хвилі λ = 0,5 мкм падає нормально на плосковипуклу лінзу з радіусом кривизни R1 = 1 м, покладену опуклою стороною на увігнуту поверхню плосковогнутої лінзи з радіусом кривизни R2 = 2 м. Визначити радіус r3 третього темного кільця Ньютона, що спостерігається у відбитому світлі.

задача 12303

Плоскоопукла лінза опуклою стороною лежить на скляній пластинці. Визначити товщину d шару повітря там, де у відбитому світлі (λ = 0,6 мкм) видно перше світле кільце Ньютона.

задача 12785

Знайти радіус 11-го темного кільця Ньютона, якщо між лінзою і плоскопаралельною платівкою, на якій лежить лінза, налита рідина з показником заломлення 1,44. Радіус кривизни опуклої поверхні лінзи дорівнює 392 см. Спостереження ведеться у відбитому світлі, довжина хвилі світла 522 нм. Лінза і платівка виконані з одного матеріалу.

задача 12886

Установка для отримання кілець Ньютона складається з плосковипуклої лінзи, покладеної на плоску скляну поверхню. На установку нормально падає світло з довжиною хвилі 584 нм. Знайти товщину повітряного шару там, де у відбитому світлі спостерігається 12-е світле кільце.

задача 12916

Якщо дві плосковипуклі лінзи притиснути одну до одної опуклими поверхнями, то при висвітленні цієї системи можна спостерігати кільця Ньютона. Знайти радіус 13-го темного кільця, якщо довжина світлової хвилі 568 нм, а радіуси кривизни опуклих поверхонь рівні 164 см і 41 см. Спостереження ведеться у відбитому світлі. Світло падає на лінзи нормально.

задача 12917

Для спостереження кілець Ньютона плосковипукла лінза покладена опуклістю на скляну пластинку. Через пил між лінзою і пластинкою немає контакту. Знайти радіус кривизни лінзи, якщо діаметри 5-го і 13-го темних кілець, які спостерігаються у відбитому світлі, відповідно рівні 0.436мм і 4.255 мм, а довжина хвилі світла 620 нм.

задача 12932

Якщо дві плоскоопуклі лінзи притиснути одна до одної опуклими поверхнями, то при освітленні цієї системи можна спостерігати кільця Ньютона. Знайти радіус 19-го темного кільця, якщо довжина світлової хвилі 578 нм, а радіуси кривизни опуклих поверхонь рівні 414 см і 449 см. Спостереження ведеться у відбитому світлі. Світло падає на лінзи нормально.

задача 12974

Визначте відстань між 16-м і 9-м світлими кільцями Ньютона, якщо відстань між 9-й 4-м світлими кільцями 9 мм. Кільця спостерігаються у відбитому світлі. Установка складається з плоскоопуклої лінзи, покладеної на плоскопараллельную пластинку.

задача 13686

Установка для отримання кілець Ньютона складається з плосковипуклой лінзи, покладеної на плоску скляну поверхню. На установку нормально падає світло з довжиною хвилі 736 нм. Знайти товщину повітряного шару там, де у відбитому світлі спостерігається 14-е світле кільце.

задача 13687

Установка для отримання кілець Ньютона складається з плосковипуклої лінзи, покладеної на плоску скляну поверхню. На установку нормально падає світло з довжиною хвилі 677 нм. Визначити товщину повітряного шару там, де у відбитому світлі спостерігається третє світле кільце.

задача 13868

Плоскоопукла лінза з показником заломлення n = 1,6 опуклою стороною лежить на скляній пластинці. Радіус третього світлого кільця у відбитому світлі (λ = 0,6 мкм) дорівнює 0,9 мм. Визначте фокусну відстань лінзи.

задача 10349

Плоскоопукла скляна лінза з f = 1 м лежить опуклою стороною на скляній пластинці. Радіус п'ятого темного кільця Ньютона у відбитому світлі r5 = 1,1 мм. Визначити довжину світлової хвилі λ.

задача 10829

Плоскоопукла лінза з фокусною відстанню f = 2 м лежить опуклою стороною на скляній пластинці. Радіус п'ятого темного кільця Ньютона у відбитому світлі r5 = 1,5 мм. Визначити довжину світлової хвилі λ.

задача 14224

Плоскоопукла лінза опуклою стороною лежить на скляній пластинці. Визначити товщину h шару повітря там, де у відбитому світлі (λ = 0,6 мкм) видно десяте світле кільце Ньютона.

задача 18150

На скляній площині лежить плоскоопукла лінза з радіусом кривизни R опуклою стороною вниз. На плоску поверхню лінзи під прямим кутом падає світло з довжиною хвилі в вакуумі λ0. Вивести формулу для радіусів світлих і темних кілець Ньютона, що виникають в заданій системі.

задача 19322

Плоскоопукла лінза з радіусом кривизни R притиснута опуклою стороною до плоскої поверхні скляної пластини. Між лінзою і пластинкою знаходиться вода (показник заломлення 1,3). Визначити радіус кривизни лінзи, якщо у відбитому світлі радіус третього світлого кільця Ньютона дорівнює 2,5 мм. Показник заломлення скла n0 = 1,5. Довжина хвилі падаючого світла λ = 625 нм.

задача 19925

Плоскоопукла лінза опуклою стороною лежить на скляній пластині. Радіус десятого темного кільця Ньютона у відбитому світлі дорівнює r10 = 1,25 мм; довжина хвилі світла λ = 0,6 мкм. Визначити радіус кривизни R випуклої поверхні лінзи

задача 19964

Лінза з кронгласа (n = 1,5) лежить на платівці, права половина якої зроблена з того ж кронгласа, а ліва - з флінтгласу (n = 1,7). Прошарки між лінзою і пластинкою заповнені: а) правий бензолом (n = 1,6); б) лівий аніліном (n = 1,58). Описати характер кілець Ньютона при даному розташуванні і визначити радіуси 2, 3 і 4-го кілець правої і лівої половини. Спостереження ведеться у відбитому натрієвому світлі, λ = 5896А.

задача 19966

Плоскоопукла лінза з фокусною відстанню r = 2 мм лежить опуклою стороною на скляній пластинці. Радіус п'ятого темного кільця Ньютона у відбитому світлі r5 = 1,5 мм. Визначити довжину світлової хвилі.

задача 20134

Знайти радіус 4-го темного кільця Ньютона, якщо між лінзою і плоскопаралельною платівкою, на якій лежить лінза, налита рідина з показником заломлення 1,3. Радіус кривизни опуклої поверхні лінзи дорівнює 5 м. Спостереження ведеться у відбитому світлі, довжина хвилі світла 589 нм. Лінза і платівка виконані з одного матеріалу.

задача 21000

Спектр натрію складається з двох ліній з довжинами хвиль 589,00 і 589,59 нм. Яке за рахунком темне кільце Ньютона, що відповідає одній з цих ліній, збігається з наступним за рахунком темним кільцем, що відповідає іншій лінії? Спостереження проводиться у відбитому світлі.

задача 21048

Плоскоопукла лінза з оптичною силою 1 дптр покладена опуклою стороною на плоску поверхню скляної пластини. Система освітлюється світлом з довжиною хвилі λ = 600 нм, падаючим нормально до плоскої поверхні лінзи. Визначити відстань між третім і четвертим світлими кільцями Ньютона, які спостерігаються у відбитому світлі.

задача 21112

Скляна збираюча лінза покладена на плоску скляну пластинку. Радіус кривизни R лінзи дорівнює 2,00 м. У відбитому світлі (λ = 600 нм) спостерігається інтерференційна картина. Визначити радіус п'ятого темного кільця r5, якщо:
а) між лінзою і пластинкою повітря (n = 1,00);
б) між лінзою і пластинкою вода (n = 1,33).

задача 21329

Визначте у скільки разів зміниться радіус кілець Ньютона, якщо простір між плоскоопуклою лінзою і плоскопаралельною скляною пластинкою замість повітря заповнити рідиною з показником заломлення 1,44? Показник заломлення повітря 1. Показник заломлення скла понад 1,5.

задача 21748

Плоскоопукла скляна лінза з радіусом кривизни 40 см стикається опуклою поверхнею зі скляною пластинкою. При цьому в відбитому світлі радіус деякого кільця 2,5 мм. Спостерігаючи за даним кільцем, лінзу обережно відсунули від пластинки на 5 мкм. Яким став радіус цього кільця?

задача 22170

У скільки разів зміняться радіуси темних кілець Ньютона у відбитому світлі, якщо заповнити простір між плосковипуклою лінзою і скляною пластинкою прозорою рідиною з показником заломлення 1,4?

задача 22171

Між плоско-опуклою лінзою і скляною пластинкою, на якій вона лежить, немає контакту внаслідок попадання пилу. При цьому радіус п'ятого темного кільця Ньютона у відбитому світлі дорівнює 0,8 мм. Якщо пил видалити, то радіус цього кільця стане 1,0 мм. Знайти товщину шару пилу, якщо радіус кривизни лінзи дорівнює 10 см.

задача 22231

Плоскоопукла лінза з радіусом сферичної поверхні R = 12,5 см притиснута до скляної пластинки. Діаметр десятого темного кільця Ньютона у відбитому світлі дорівнює 1 мм. Визначте довжину хвилі світла.

задача 22246

При нормальному падінні світла з довжиною хвилі 450 нм на плоскоопуклу лінзу, що знаходиться на плоскій скляній поверхні, спостерігач бачить 25 світлих і 25 темних кілець Ньютона. На скільки лінза в центрі товстіше, ніж по краях?

задача 22260

Коли прилад для спостереження кілець Ньютона (плоскоопукла лінза, що знаходиться на плоскій скляній поверхні) занурили в рідину, діаметр восьмого темного кільця зменшився від 2,92 до 2,48 см. Чому дорівнює показник заломлення рідини.

задача 22271

Коли прилад для спостереження кілець Ньютона (плоскоопукла лінза, що знаходиться на плоскій скляній поверхні) занурили в рідину, діаметр сьомого темного кільця зменшився від 2,92 до 2,48 см. Чому дорівнює показник заломлення рідини?

задача 22313

При нормальному падінні світла з довжиною хвилі 550 нм на плосковипуклу лінзу, що знаходиться на плоскій скляній поверхні, спостерігач бачить 22 світлих і 22 темних кілець Ньютона. Визначити товщину повітряного прошарку між лінзою і скляною поверхнею.

задача 22638

Між скляною пластинкою і лежить на ній плоско-опуклою лінзою з радіусом кривизни R = 1 м знаходиться рідина. При спостереженні у відбитому світлі (λ = 610 нм) радіус десятого темного кільця r = 2,1 мм. Визначити показник заломлення п рідини.

задача 23571

Знайти фокусну відстань плоско-опуклої лінзи в установці кілець Ньютона, якщо радіус третього світлого кільця дорівнює 1,1 мм, nст = 1,6, λ = 589 нм. Спостереження у відбитому світлі.

задача 23794

В установці для спостереження кілець Ньютона знаходиться бензол (n = 1,33). Показник заломлення лінзи та платівки дорівнює 1,6. Радіус кривизни лінзи 2 м. Визначити радіус третього світлого кільця при спостереженні у відбитому світлі з довжиною хвилі 6000 Å.

задача 24397

Плоскопукла скляна лінза з радіусом кривизни 10 м покладена на скляну пластинку і простір між ними заповнено рідиною. Визначити показник заломлення рідини, якщо в світлі, що проходить, з довжиною хвилі 0,60 мкм радіус шостого світлого кільця дорівнює 4,9 мм. Чому дорівнюватиме радіус цього кільця, якщо між лінзою і пластинкою буде повітряний зазор?

задача 24572

Дві плоскопуклі лінзи з радіусами R1 і R2 складені опуклими поверхнями. Радіус m-го світлого інтерференційного кільця, що спостерігається у відбитому світлі, дорівнює rm для довжини хвилі λ. Визначити радіус rm, якщо R1 = 1,4 м; R2 = 2,7 м; λ = 0,59 мкм; m = 11.

задача 80236

Плоскоопукла лінза опуклою стороною лежить на скляній пластині. Радіус десятого темного кільця Ньютона у відбитому світлі (довжина хвилі 589 нм) дорівнює 1,25 мм. Світло падає нормально. Визначити фокусну відстань лінзи, якщо вона виготовлена ??зі скла з показником заломлення 1,6.

задача 80267

Для спостереження кілець Ньютона плосковипукла лінза покладена опуклістю на скляну пластинку. Через пил між лінзою і пластинкою немає контакту. Знайти радіус кривизни лінзи, якщо діаметри 2-го і 14-го темних кілець, які спостерігаються у відбитому світлі, відповідно рівні 1,422 мм і 17,151 мм, а довжина хвилі світла 623 нм.

задача 80273

Якщо дві плоскоопуклі лінзи притиснути одна до одної опуклими поверхнями, то при освітленні даної системи можна спостерігати кільця Ньютона. Знайти радіус 5-го темного кільця, якщо довжина світлової хвилі 569 нм, а радіуси кривизни опуклих поверхонь дорівнюють 284 см і 560 см. Спостереження ведеться у відбитому світлі. Світло падає на лінзи нормально.

задача 80322

Визначте відстань між 15-м і 13-м світлими кільцями Ньютона, якщо відстань між 12-м і 10-м світлими кільцями 12 мм. Кільця спостерігаються у відбитому світлі. Установка складається з плоско-випуклої лінзи, покладеної на плоскопаралельну пластинку.

задача 80333

Установка для отримання кілець Ньютона складається з плоскоопуклої лінзи, покладеної на плоску скляну поверхню. На установку нормально падає світло з довжиною хвилі 728 нм. Визначити товщину повітряного шару там, де у відбитому світлі спостерігається 7-е світле кільце.

задача 80380

Знайти показник заломлення рідини, що заповнює простір між скляною пластинкою і плоскоопуклою лінзою,що лежить на ній, якщо при спостереженні у відбитому світлі радіус 7-го темного кільця Ньютона виявився рівним 2,221 мм. Радіус кривизни опуклої поверхні лінзи дорівнює 263 см. Установка освітлюється світлом з довжиною хвилі 661 нм. Лінза і платівка виготовлені зі скла одного сорту.

задача 80381

Якщо дві плоскоопуклі лінзи притиснути одна до одної опуклими поверхнями, тo пpи освітленні даної системи можна спостерігати кільця Ньютона. Знайти радіус 19-го темного кільця, якщо довжина світлової хвилі 580 нм, a радіуси кривизни опуклих поверхонь дорівнюють 208 см і 586 см. Спостереження ведеться у відбитому світлі. На лінзи світло падає нормально.

задача 80488

На скляну пластинку покладена опуклою стороною плоско-опукла лінза. Пpи нормальному падінні на плоску границю лінзи червоного світла c довжиною хвилі 610 нм у відбитому світлі на лінзі помітні що чергуються темні і світлі кільця, a в центрі лінзи - темна пляма. Визначити радіус кривизни випуклої межі лінзи, якщо радіус п'ятого світлого кільця Ньютона дорівнює 5 мм. Знайти оптичну силу лінзи, якщо показник заломлення речовини лінзи дорівнює 1,5, a також радіус третього світлого кільця.

задача 80497

В установці «кільця Ньютона» радіус опуклої поверхні лінзи дорівнює R = 0,9 м, а простір між лінзою і скляною пластинкою заповнений рідиною. Чому дорівнює показник заломлення рідини, якщо при спостереженні у відбитому світлі радіус другого світлого кільця дорівнює r2 = 0,75 мм, а довжина хвилі світла λ = 0,65 мкм?

Другие предметы