розширити ідеальний газ

розширити ідеальний газ


задача 11602

Водяна пара розширюється при постійному тиску. Визначити роботу А розширення, якщо парі передано кількість теплоти Q = 4 кДж.

задача 13456

Ідеальний газ, розширюючись ізотермічно (при T = 400 К), здійснює роботу A = 800 Дж. Що відбувається при цьому з ентропією газу?

задача 15553

Деяка кількість ідеального газу розширилася в процесі лінійної залежності тиску p від обсягу V так, як показано на малюнку. Відомо що V0 = 6 л.

Який об'єм займав газ в момент, коли його температура приймала найбільше значення? Відповідь виразити в л, округливши до цілих.

задача 15869

Один моль ідеального газу, що має температуру T, ізотермічно розширюється від об'єму V1 до об'єму V2. Визначити здійснювану газом роботу і кількість теплоти, повідомлену газу.

задача 17884

Вуглекислий газ розширюється при постійному тиску. Визначити роботу розширення, якщо йому передано кількість теплоти 4 кДж.

задача 50313

За законом р2V = const розширюється 11 молей кисню. Знайти повну теплоємність газу при цьому оборотному процесі.