випробувати радіус поверхня електричний тиск молекул газу середня довжина хвилі кут відхилення частинка рухатися магнітний рух

випробувати радіус поверхня електричний тиск молекул газу середня довжина хвилі кут відхилення частинка рухатися магнітний рух


задача 15327

Чотири круглі дерев'яні колони підтримують платформу масою 200 кг. Діаметр кожної колони 20 см. Визначте напругу, що зазнається деревом кожної колони.

задача 80090

Пучок паралельних променів падає нормально на дзеркальну (ρ = 1) плоску поверхню. Потужність (потік випромінювання) Фe = 0,6 кВт. Визначити силу тиску F, що випробовується цією поверхнею.

задача 80577

Світловий потік потужністю 10 Вт нормально падає на поверхню площею 10 см2, коефіцієнт відбиття якої дорівнює 0,7. Який тиск відчуває при цьому дана поверхня?

Другие предметы