зсув фаз між повний опір індуктивності ємності напруга ланцюга змінного струму визначити знайти

зсув фаз між повний опір індуктивності ємності напруга ланцюга змінного струму визначити знайти


задача 11326

У колі змінної напруги u = 28,2sin(ωt+40°) В промислової частоти включена ідеальна (її R = 0) котушка індуктивності L = 40 мГн. Необхідно: а) Розрахувати реактивний (індуктивний) опір котушки, записати комплекс цього опору. б) Визначити комплекс діючого значення напруги. в) Розрахувати комплекс струму в ланцюзі. г) Побудувати векторну діаграму і визначити зсув фаз φ між напругою і струмом.

задача 14390

Різниця ходу звукових хвиль, що приходять в ліве і праве вухо людини, становить 1 см. Визначити зсув фаз між обома звуковими відчуттями для тону з частотою 1000 Гц.

задача 15598

У ланцюг змінного струму напругою U = 220 В і частотою ν = 50 Гц включені послідовно ємність С = 35,4 мкФ, опір R = 100 Ом і індуктивність L = 0,7 Гн. Знайти струм I в ланцюзі і падіння напруги UC, UR і UL на ємності, опорі й індуктивності.

задача 16133

Котушка з активним опором 10 Ом і індуктивністю L включена в ланцюг змінного струму, напругою 127 В і частотою 50 Гц. Знайти індуктивність котушки, якщо відомо, що котушка поглинає потужність 400 Вт і зсув фаз між напругою і струмом дорівнює 60°.

задача 17080

На малюнку наведені графіки зростання з часом t сили струму I при замиканні двох електричних кіл, для яких індуктивність кола однакова. Для якого кола активний опір буде більше? Вкажіть її номер і поясніть свою відповідь.

задача 60379

Котушка з індуктивністю 30 мГн і резистор включені послідовно в ланцюг змінного тoкa з діючим значенням напруги 220 B і частотою 50 Гц. Haйті опір резистора і діюче значення напруги на ньому, якщо зсув фаз між коливаннями cіли струму і напруги π/3.

задача 60467

Визначте індуктивність котушки, опір якої при частоті змінного струму 50 Гц дорівнює 20 Ом.

задача 60600

У ланцюг змінного струму з ефективною напругою U = 110 В послідовно включені котушка індуктивністю L = 0,2 Гн і активний опір R = 20 Ом. Визначте потужність струму, якщо його частота ν = 50 Гц.