барометричний атмосферний тиск дорівнює діаметр висота трубки

барометричний атмосферний тиск дорівнює діаметр висота трубки


задача 10500

Циліндр діаметром d = 230 мм щільно закритий. В ньому розміщено поршень, який прикріплений до пружини (вважаємо, що він невагомий і переміщається без тертя). У циліндрі створюється розрідження, рівне 92% від барометричного тиску Pб = 1,02 бар. Визначити силу F натягу пружини, коли поршень нерухомий.

задача 50376

Яку кількість теплоти необхідно затратити, щоб нагріти об'єм V = 3,5 м3 повітря при сталому надмірному тиску P1 = 1,4 МПа від температури t1 = 40 °С до температури t2 = 850 °С? Яку роботу при цьому здійснить повітря, якщо барометричний тиск дорівнює 101325 Па?

задача 50492

Циліндр діаметром 200 мм щільно закритий підвішеним на пружині поршнем, умовно невагомим і ковзаючим без тертя. В циліндрі утворений вакуум, що становить w = 90% барометричного тиску 0,101 MПа. Визначте силу натягу пружини, якщо поршень нерухомий.

Другие предметы