верхній кінець спіральної пружини поклали гирю масою висота підвішена жорсткість робить коливання

верхній кінець спіральної пружини поклали гирю масою висота підвішена жорсткість робить коливання


задача 10036

Якщо на верхній кінець вертикально розташованої спіральної пружини покласти вантаж, то пружина стиснеться на Δl = 3 мм. На скільки стисне пружину той же вантаж, що впав на кінець пружини з висоти h = 8 см?

задача 10537

Гиря, покладена на верхній кінець спіральної пружини, стискає її на Δl = 2 мм. На скільки стисне пружину та ж гиря, що впала на кінець пружини з висоти h = 5 см?

задача 16146

Гиря, покладена на верхній кінець пружини, стискає її на 2·10–3 м. На скільки стисне пружину та ж гиря, що впала на кінець пружини з висоти h = 6·10–2 м?

задача 17663

10 г водню, що знаходиться при температурі -73 °С при постійному тиску, збільшують свій об'єм удвічі за рахунок підведення до нього тепла ззовні. Знайти кількість підведеного тепла Q, зміну внутрішньої енергії ΔU і роботу розширення A.

задача 19530

Гиря масою m = 500 г підвішена до спіральної пружини жорсткістю k = 20 Н/м і робить пружні коливання в деякому середовищі. Логарифмічний декремент коливань θ = 0,004. Визначити число N повних коливань, які повинна здійснити гиря, щоб амплітуда коливань зменшилася в n = 2 рази. За який час t відбудеться це зменшення?

Другие предметы