електронна конфігурація атома

електронна конфігурація атома


задача 15742

Користуючись Періодичною системи елементів Д.І. Менделєєва, запишіть символічно електронну конфігурацію атома Ag.

задача 15759

Користуючись Періодичною системи елементів Д.І. Менделєєва, запишіть символічно електронну конфігурацію атома Ti.

задача 50100

Скільки атомів міститься в 20 см3 міді при кімнатній температурі?

задача 50100

Визначити кількість атомів, що містяться при кімнатній температурі в 20 см3 міді.