плоска світлова хвиля непрозорий екран світло

плоска світлова хвиля непрозорий екран світло


задача 13817

На дні судини, заповненої водою (n = 1,33) до висоти h = 25 см, помістили точкове джерело світла. На поверхні води плаває непрозора пластинка, центр якої знаходиться над джерелом світла. При якому мінімальному діаметрі пластинки світло не пройде через поверхню води?

задача 14281

Між точковим джерелом світла і екраном поміщений непрозорий диск (див. рисунок).

Розподіл інтенсивності 1 світла на екрані якісно правильно зображено на графіку під номером...


задача 14744

Точкове джерело світла з довжиною хвилі λ = 500 нм поміщений на відстані а = 0,5 м перед непрозорою перешкодою з отвором радіуса r = 0,5 мм. Визначити відстань b від перешкоди до точки, для якої число відкритих отвором зон Френеля дорівнюватиме: а) 1, б) 5, в) 10.

задача 15582

На відстані 0,5 м від точкового джерела світла розташований непрозорий диск, за яким знаходиться екран. Визначити відстань між диском і екраном, якщо радіус кругової тіні на екрані в 3 рази більше радіуса диска.

задача 16409

Між точковим джерелом світла і екраном поміщений невеликий непрозорий диск. Що спостерігається на екрані?
1) у всіх точках екрану інтенсивність нульова;
2) на екрані видно темні і світлі кільця, що чергуються, в центрі кілець – темна пляма;
3) екран освітлений, при цьому до його краях інтенсивність світла зростає;
4) на екрані видно світлі і темні кільця, що чергуються, а в центі – світла пляма.

задача 16893

На дні посудини, наповненої водою до висоти Н, знаходиться точкове джерело світла. На поверхні води плаває круглий непрозорий диск так, що центр диска знаходиться над джерелом світла. При якому мінімальному радіусі R диска світло не буде виходити через поверхню води? Показник заломлення води n.

задача 17015

На дні бака, заповненого до висоти H = 40 см прозорою рідиною з показником заломлення nж, знаходиться лампа, що служить точковим джерелом світла. На поверхні рідини розташований непрозорий диск так, що його центр знаходиться точно над лампою, а його діаметр D = 90 см такий, що світлові промені не виходять з рідини. Визначте nж.

задача 17016

На дні бака, заповненого до висоти H = 60 см прозорою рідиною з показником заломлення nж, знаходиться лампа, що служить точковим джерелом світла. На поверхні рідини розташований непрозорий диск так, що його центр знаходиться точно над лампою, а його діаметр D = 90 см такий, що світлові промені не виходять з рідини. Визначте nж.

задача 17017

На дні бака, заповненого до висоти H = 30 см прозорою рідиною з показником заломлення nж, знаходиться лампа, що служить точковим джерелом світла. На поверхні рідини розташований непрозорий диск так, що його центр знаходиться точно над лампою, а його діаметр D = 60 см такий, що світлові промені не виходять з рідини. Визначте nж.

задача 17018

На дні бака, заповненого до висоти H = 70 см прозорою рідиною з показником заломлення nж, знаходиться лампа, що служить точковим джерелом світла. На поверхні рідини розташований непрозорий диск так, що його центр знаходиться точно над лампою, а його діаметр D = 130 см такий, що світлові промені не виходять з рідини. Визначте nж.

задача 17019

На дні бака, заповненого до висоти H прозорою рідиною з показником заломлення nж = 1,38, знаходиться лампа, що служить точковим джерелом світла. На поверхні рідини розташований непрозорий диск так, що його центр знаходиться точно над лампою, а його діаметр D = 85 см такий, що світлові промені не виходять з рідини. Визначте H.

задача 17020

На дні бака, заповненого до висоти H прозорою рідиною з показником заломлення nж = 1,47, знаходиться лампа, що служить точковим джерелом світла. На поверхні рідини розташований непрозорий диск так, що його центр знаходиться точно над лампою, а його діаметр D = 110 см такий, що світлові промені не виходять з рідини. Визначте H.

задача 17021

На дні бака, заповненого до висоти H прозорою рідиною з показником заломлення nж = 1,40, знаходиться лампа, що служить точковим джерелом світла. На поверхні рідини розташований непрозорий диск так, що його центр знаходиться точно над лампою, а його діаметр D = 100 см такий, що світлові промені не виходять з рідини. Визначте H.

задача 17022

На дні бака, заповненого до висоти H прозорою рідиною з показником заломлення nж = 1,33, знаходиться лампа, що служить точковим джерелом світла. На поверхні рідини розташований непрозорий диск так, що його центр знаходиться точно над лампою, а його діаметр D = 160 см такий, що світлові промені не виходять з рідини. Визначте H.

задача 17023

На дні бака, заповненого до висоти H = 50 см прозорою рідиною з показником заломлення nж = 1,36, знаходиться лампа, що служить точковим джерелом світла. На поверхні рідини розташований непрозорий диск так, що його центр знаходиться точно над лампою, а його діаметр D такий, що світлові промені не виходять з рідини. Визначте D.

задача 17024

На дні бака, заповненого до висоти H = 70 см прозорою рідиною з показником заломлення nж = 1,33, знаходиться лампа, що служить точковим джерелом світла. На поверхні рідини розташований непрозорий диск так, що його центр знаходиться точно над лампою, а його діаметр D такий, що світлові промені не виходять з рідини. Визначте D.

задача 17025

На дні бака, заповненого до висоти H = 40 см прозорою рідиною з показником заломлення nж = 1,35, знаходиться лампа, що служить точковим джерелом світла. На поверхні рідини розташований непрозорий диск так, що його центр знаходиться точно над лампою, а його діаметр D такий, що світлові промені не виходять з рідини. Визначте D.

задача 17026

На дні бака, заповненого до висоти H = 50 см прозорою рідиною з показником заломлення nж = 1,47, знаходиться лампа, що служить точковим джерелом світла. На поверхні рідини розташований непрозорий диск так, що його центр знаходиться точно над лампою, а його діаметр D такий, що світлові промені не виходять з рідини. Визначте D.

задача 17836

На круглий отвір в непрозорому екрані падає сферична світлова хвиля від точкового джерела S. Відомо, що для точки спостереження Р в отворі укладається 3 зони Френеля. Побудуйте їх. Як зміниться інтенсивність світла в точці Р, якщо екран прибрати? Вкажіть номер правильної відповіді.
1) Не зміниться 2) Збільшиться
3) Зменшиться 4) Однозначної відповіді немає.

задача 19347

Точкове джерело світла з довжиною хвилі λ = 650 нм поміщений на відстані a = 1,5 м перед непрозорою перешкодою з отвором радіуса r = 1,5 мм. З якої відстані b від перешкоди до точки спостереження (за перепоною) в отворі можна "побачити" мінімально можливе число повністю відкритих зон Френеля?

задача 19744

У непрозорому екрані зроблено круглий отвір діаметром 1 мм. Екран освітлюється паралельним пучком світла з довжиною хвилі 0,5 мкм, що падає по нормалі до площини екрану. На якій відстані від екрану повинна знаходитися точка спостереження, щоб в отворі містилася одна зона Френеля?

задача 22243

У непрозорому екрані на відстані 1 мм один від одного зроблені дві вузькі паралельні щілини, освітлювані монохроматичним світлом з довжиною хвилі 600 нм. На відстані 2 м від екрану зі щілинами знаходиться екран спостереження. На якій відстані від центрального максимуму спостерігаються два інших найближчих мінімуми?

задача 22985

На непрозору перешкоду з круглим отвором падає плоска світлова хвиля довжини. λ = 600 нм. Змінюючи відстань між перешкодою та екраном спостерігають два послідовні мінімуми інтенсивності при значеннях b1 = 1,05 м і b2 = 0,70 м. Чому дорівнює діаметр отвору? При якому максимальному значенні bm на екрані ще вдається отримати темну пляму?

задача 22986

Плоска монохроматична світлова хвиля з інтенсивністю J0 падає нормально на непрозорий екран із круглим отвором. Оцінити інтенсивність світла за екраном у точці, на яку: а) отвір дорівнює внутрішній половині першої зони Френеля; б) отвір дорівнює внутрішній третині першої зони Френеля; в) отвір зробили рівним першій зоні Френеля, а потім закрили його чверть діаметром.

задача 23631

На дно акваріума, наповненого водою до висоти 20 см, розмістили маленьку лампочку. Якого найменшого радіусу непрозоре коло потрібно покласти на воду, щоб жоден промінь не зміг вийти через поверхню?

задача 24120

На непрозору пластину з круглим отвором радіусом 0,05 см нормально до неї падає плоска світлова хвиля з λ = 500 нм. Визначити максимальну відстань від пластини до екрану, коли у центрі дифракційної картини ще спостерігається темна пляма.

задача 80372

На круглий отвір радіусом 943 мкм в непрозорому екрані падає паралельний пучок світла з довжиною хвилі 633 нм. На якій максимальній відстані від отвору в центрі дифракційної картини буде спостерігатися темна пляма?

задача 80506

Промінь лазера, що генерує світловий потік довжиною хвилі 600 нм, спрямований нормально на непрозорий екран з круглим отвором, що відповідає першій зоні Френеля для точки спостереження Р. Половину отвору (по діаметру) перекривають скляною пластинкою товщиною 5 мкм. Знайдіть відношення інтенсивності випромінювання в точці Р до інтенсивності падаючого випромінювання. Втратами в пластині знехтувати. Показник заломлення скла прийняти рівним 1,5.

Другие предметы