точка знаходиться посередині відстань лежить між поле два

точка знаходиться посередині відстань лежить між поле два


задача 11669

Відстань d між двома точковими зарядами Q1 = +8 нКл і Q2 = -5,3 нКл дорівнює 40 см. Обчислити напруженість Е поля в точці, що лежить посередині між зарядами . Чому дорівнює напруженість, якщо другий заряд буде позитивним?

задача 12883

По двох нескінченно довгих паралельних провідниках, які лежать в одній площині, течуть протилежно спрямовані струми 33 А та 13 А. Знайти напруженість магнітного поля посередині між провідниками, якщо відстань між ними дорівнює 27 см.

задача 13398

Два точкових заряди Q1 = 4 нКл і Q2 = –2 нКл знаходяться один від одного на відстані 60 см. Визначте напруженість Е поля в точці, що лежить посередині між зарядами. Чому дорівнює напруженість, якщо другий заряд позитивний?

задача 14048

Два точкових заряди 4 нКл і 4 нКл знаходяться на відстані 54 см один від одного. Знайти напруженість електричного поля в точці посередині між зарядами. Результат округлити до цілого числа.

задача 14585

У вершинах рівнобедреного прямокутного трикутника розташовані нерухомо рівні по модулю точкові заряди. Визначте, як спрямований вектор градієнта потенціалу електростатичного поля цих зарядів в точці, розташованій посередині гіпотенузи (см. рисунок).

задача 14880

Лампа, включена за схемами а і б (см.рис.),

"горить" в нормальному режимі. Порівняти ККД схем. В обох випадках движок розташовується посередині реостата.

задача 14954

По двох паралельних нескінченно довгих провідниках, що знаходяться на відстані d = 10 см один від одного, течуть струми протилежного напрямку величиною I = 30 А. Визначте напруженість магнітного поля в точці, розташованій посередині між провідниками. Чому дорівнює напруженість магнітного поля в точці, яка знаходиться на відстані r1 = 15 см від одного провідника і r2 = 5 см від іншого і розташована в площині, що проходить через обидва провідника?

задача 15087

Знайти напруженість Е електричного поля в точці, що лежить посередині між точковими зарядами q1 = 8 нКл і q2 = –6 нКл. Відстань між зарядами r = 10 см; ε = 1.

задача 16257

Горизонтально розташований однорідний стрижень АВ маси m = 1,40 кг і довжини l0 = 100 см обертається вільно навколо нерухомої вертикальної вісі ОО', що проходить через його кінець А. Точка А знаходиться посередині вісі ОО', довжина якої l = 55 см. При якому значенні кутової швидкості стрижня горизонтальна складова сили, що діє на нижній кінець вісі ОО', дорівнюватиме нулю? Яка при цьому горизонтальна складова сили, що діє на верхній кінець вісі?

задача 17405

У вершинах рівнобедреного прямокутного трикутника розташовані нерухомо рівні по модулю точкові заряди q1, q2 і q3. У точці посередині гіпотенузи вектор градієнта потенціалу електростатичного поля цих зарядів спрямований по бісектрисі прямого кута (див. рисунок). Визначте знаки зарядів.
1) q1 < 0, q2 < 0, q3 > 0.
2) q1 > 0, q2 > 0, q3 < 0.
3) q1 < 0, q2 > 0, q3 < 0.
4) q1 > 0, q2 < 0, q3 > 0.

задача 19785

Відстань d між двома точковими зарядами q1 = 8 нКл і q2 = –5,3 нКл дорівнює 40 см. Визначити напруженість Е поля в точці, що лежить посередині між зарядами.

задача 19786

Відстань d між двома точковими зарядами q1 = 8 нКл і q2 = 5,3 нКл дорівнює 40 см. Визначити напруженість Е поля в точці, що лежить посередині між зарядами.

задача 24950

Напруженість електричного поля, створеного точковим зарядом q, у точках A і дорівнює відповідно ЕA = 36 В/м і ЕB = 9 В/м. Визначте напруженість електричного поля у точці C, що лежить посередині між точками А та В (см. рисунок).

задача 25921

Горизонтально розташований однорідний стрижень маси m = 1,40 кг і довжини l0 = 100 см обертається навколо нерухомої вертикальної вісі АВ, що проходить через його кінець О. Точка О знаходиться посередині осі АВ, довжина якої l = 55 см. При якому значенні кутової швидкості обертання горизонтальна складова сили, що діє на нижній кінець осі АВ, дорівнюватиме нулю?

задача 26369

У точці А напруженість електричного поля точкового заряду дорівнює ЕA, а в точці B — ЕB. Знайти напруженість поля в точці C. Всі три точки лежать на одній силовій лінії. Точка C лежить посередині між точками A і B.

задача 60363

Два заряди Q1 = –10 нКл і Q2 = 20 нКл розташовані на відстані 20 см один від одного. Знайти напруженість і потенціал у точці, що лежить посередині між зарядами.

задача 60419

Два заряди Q1 = –1 нKл і Q2 = 30 нКл знаходяться на відстані L = 12 см один від одного. Обчислити напруженість поля в точці, що лежить посередині між зарядами. Визначити також напруженість поля в цій точці, якщо перший заряд позитивний.

задача 60490

Два однойменних заряди 10–8 і 2·10–8 Кл розташовані у вакуумі на відстані 20 см один від іншого. Визначити напруженість поля в точці, розташованій посеред між ними.

задача 60493

Два заряди 9,6·10–8 Кл і 6,4·10–8 Кл знаходяться на відстані 2·10–9 м один від іншого. Яка сила діє на електрон, що знаходиться посередині між ними?

задача 70139

По двох нескінченно довгих паралельних провідниках, які лежать в одній площині, течуть протилежно спрямовані струми 39 А та 23 А. Знайти напруженість магнітного поля посередині між провідниками, якщо відстань між ними дорівнює 11 см.

Другие предметы