непроникна стінка частка перебуває в потенційній ямі абсолютний знайти

непроникна стінка частка перебуває в потенційній ямі абсолютний знайти


задача 10453

У прямокутній потенційній ямі шириною l з абсолютно непроникними стінками (0 < х < l) знаходиться частинка в основному стані. Знайти ймовірність w місцезнаходження цієї частки в області 1/4l < x < 3/4l.

задача 10456

Частинка знаходиться в основному стані в прямокутній ямі шириною l з абсолютно непроникними стінками. У скільки разів відрізняються ймовірності місцезнаходження частинки: w1 — в крайній третині, w2 — в останній чверті ящика?

задача 16248

Електрон знаходиться в одновимірній прямокутній потенційній ямі с абсолютно непроникними стінками. Найменша різниця енергетичних рівнів електрона в цій ямі становить 4,48 еВ. Знайдіть ширину ями.

задача 16717

Частка знаходиться в основному стані в одновимірній прямокутній потенційній ямі шириною l з абсолютно непроникними стінками. Знайдіть ймовірність перебування частки в області 1/3 l < x < 2/3 l.

задача 16718

Частка знаходиться в основному стані в одновимірній прямокутній потенційній ямі ширини l з абсолютно непроникними стінками (0<x<l). Знайти ймовірність перебування частки в області l/4<x<l/2

задача 16719

Частка знаходиться в основному стані в одновимірній прямокутній потенційній ямі ширини l з абсолютно непроникними стінками (0<x<l). Знайти ймовірність перебування частки в області l/6<x<5l/6

задача 16720

Частка знаходиться в основному стані в одновимірній прямокутній потенційній ямі шириною l з абсолютно непроникними стінками. Знайдіть ймовірність перебування частки в області 0 < x < 2l/3.

задача 17011

Електрон замкнений в одновимірному прямокутному ящику з абсолютно непроникними стінками. Оцінити величину мінімально можливої енергії електрона, якщо ширина ями L = 3 ангстрем.

задача 17911

У прямокутній потенційній ямі шириною l з абсолютно непроникними стінками 0<х<l знаходиться частка в основному енергетичному стані. Яка ймовірність знаходження цієї частки в області l/4<x<l·3/4. Поясніть фізичний зміст отриманого результату, зобразивши графічно щільність ймовірності виявлення частки в даному стані.

задача 18069

Частка знаходиться в другому збудженому стані в прямокутній ямі шириною l з абсолютно непроникними стінками. Знайти ймовірність виявлення цієї частинки в області 2l/6 < x < 3l/6.

задача 20588

У посудині, розділеній на рівні частини нерухомою непроникною перегородкою, знаходиться газ. Температури газу в кожній частині судини рівні, по масі газу в лівій частині більше, ніж в правій М12. Функція розподілу f(V) = dN/dV швидкостей молекул газу в посудині буде описуватися кривими ... .

задача 22214

Частка маси m знаходиться в одновимірній прямокутній потенційній ямі шириною l з абсолютно непроникними стінками в основному енергетичному стані. Яка ймовірність W виявити частинку в останній чверті ями?

задача 22408

Частка знаходиться в першому збудженому стані в прямокутній ямі шириною l з абсолютно непроникними стінками. Знайти ймовірність виявлення цієї частинки в області 3l/8 < x < 5l/8.

Другие предметы