знайти наближене значення

знайти наближене значення


задача 14823

У з'єднанні конденсаторів, зображеному на малюнку С1<<С2<<С3. Знайти наближене значення ємності цього з'єднання.

задача 14877

На схемі, зображеній на малюнку R1 << R2 << R3.

Визначити наближене значення опору ділянки АВ.

задача 15343

Найнижчий тиск, що отримується за допомогою найсучаснішої вакуумної техніки, приблизно дорівнює 10–12 Па. Скільки молекул міститься при такому тиску в 1 см3 при температурі 0°С?

задача 17238

Радіус-вектор точки змінюється з часом за законом: r = 2t2i + tj + k. Знайти швидкість v і прискорення w точки, модуль швидкості v в момент t = 2 с, наближене значення шляху S, пройденого точкою за 10-у секунду руху.

задача 17822

У міді концентрація електронів приблизно дорівнює n = 8,45·1028 м–3. Знайти середню швидкість дрейфу електронів при накладенні електричного поля уздовж провідника напруженістю E = 2,0 В/см.