ідеальний газ здійснює цикл Карно нагрівач кількість теплоти холодильник визначити температура робота

ідеальний газ здійснює цикл Карно нагрівач кількість теплоти холодильник визначити температура робота


задача 10163

Визначити роботу А2 ізотермічного стиснення газу, що здійснює цикл Карно, ККД якого η = 0,4, якщо робота ізотермічного розширення дорівнює А1 = 8 Дж.

задача 10170

Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура нагрівача в три рази вище температури охолоджувача. Нагрівач передав газу кількість теплоти 84 кДж. Яку роботу здійснив газ?

задача 10645

Газ здійснює цикл Карно. Робота ізотермічного розширення газу А = 5 Дж. Визначити роботу ізотермічного стиснення, якщо термічний к.к.д. циклу h = 0,2.

задача 10646

Здійснюючи цикл Карно, газ віддав охолоджувачу теплоту Q2 = 4 кДж. Робота циклу А = 1 кДж. Визначити температуру нагрівача, якщо температура охолоджувача Т2 = 300 К.

задача 10647

Газ здійснює цикл Карно. Абсолютна температура охолоджувача Т2 = 290 К. У скільки разів збільшиться к.к.д. циклу, якщо температура нагрівача підвищиться від Т1' = 400 К до T1" = 600 К?

задача 10648

Газ здійснює цикл Карно. Температура нагрівача T1 = 475 К, охолоджувача Т2 = 260 К. При ізотермічному розширенні газ здійснив роботу А = 100 Дж. Визначити термічний к.к.д. h циклу, а також теплоту Q2, яку газ віддає охолоджувачу при ізотермічному стисненні.

задача 10649

Здійснюючи цикл Карно, газ отримав від нагрівача теплоту Q1 = 1 кДж та здійснив роботу A = 200 Дж. Температура нагрівача T1 = 375 К. Визначити температуру охолоджувача.

задача 10650

Газ, що здійснює цикл Карно, отримує від нагрівача теплоту Q1 = 42 кДж. Яку роботу здійснює газ, якщо абсолютна температура Т1 нагрівача в три рази вище, ніж температура T2 охолоджувача?

задача 10651

Здійснюючи цикл Карно, газ віддав охолоджувачу 2/3 теплоти, отриманої від нагрівача. Визначити температуру охолоджувача, якщо температура нагрівача T1 = 425 К.

задача 10652

Газ здійснює цикл Карно. Температура охолоджувача T2 = 273 К. Яка температура нагрівача, якщо за рахунок кожної кілокалорії теплоти, отриманої від нагрівача, газ здійснює роботу A = 1,2 кДж?

задача 11628

Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура T2 охолоджувача дорівнює 290 К. У скільки разів збільшиться ККД циклу, якщо температура нагрівача підвищиться від T'1 = 400 К до Т''2 = 600 К?

задача 11630

Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура T1 нагрівача в три рази вища за температуру Т2 охолоджувача. Нагрівач передав газу кількість теплоти Q1 = 42 кДж. Яку роботу А здійснив газ?

задача 11631

Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура T1 нагрівача в чотири рази вища за температуру Т2 охолоджувача. Яку частку w кількості теплоти, що отримується за один цикл від нагрівача, газ віддає охолоджувачу?

задача 11633

Ідеальний газ, що здійснює цикл Карно, отримавши від нагрівача кількість теплоти Q1 = 4,2 кДж, здійснив роботу А = 590 Дж. Знайти термічний ККД цього циклу. У скільки разів температура T1 нагрівача більше температури Т2 охолоджувача?

задача 11634

Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Робота A1 ізотермічного розширення газу дорівнює 5 Дж. Визначити роботу A2 ізотермічного стиснення, якщо термічний ККД η циклу дорівнює 0,2.

задача 11635

Ідеальний газ, що здійснює цикл Карно, 2/3 кількості теплоти Q1, отриманого від нагрівача, віддає охолоджувачу. Температура Т2 охолоджувача дорівнює 280 К. Визначити температуру T1 нагрівача.

задача 11638

Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура T1 нагрівача дорівнює 470 К, температура Т2 охолоджувача дорівнює 280 К. При ізотермічному розширенні газ здійснює роботу A = 100 Дж. Визначити термічний ККД η циклу, а також кількість теплоти Q2, яке газ віддає охолоджувачу при ізотермічному стискуванні.

задача 13354

Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Газ отримав від нагрівача кількість теплоти 5,5 кДж та здійснив роботу 1,1 кДж. Визначте: 1) термічний ККД циклу; 2) ставлення температур нагрівача і холодильника.

задача 13880

Газ, який здійснює цикл Карно, за рахунок кожного кілоджоуля теплоти, отриманої від нагрівача, здійснює роботу 140 Дж. У скільки разів абсолютна температура нагрівача вище абсолютної температури холодильника?

задача 13881

Ідеальна теплова машина працює за циклом Карно. При цьому 80% теплоти, отриманої від нагрівача, передається холодильнику, температура якого — 0° С. Визначити температуру нагрівача і ККД машини.

задача 13882

Ідеальна теплова машина, що працює за циклом Карно, здійснює за один цикл роботу 73,5 кДж. Температура нагрівача 100° С, а холодильника — 0° С. Знайти ККД машини і кількість теплоти, що передається за один цикл холодильнику.

задача 13936

Ідеальна теплова машина, що працює за циклом Карно, має температуру нагрівача 227 °С, температуру холодильника 127 °С. У скільки разів треба збільшити температуру нагрівача, щоб ККД машини збільшився в 3 рази?

задача 13967

Ідеальний газ, що здійснює цикл Карно, 70% кількості теплоти, отриманого від нагрівача, віддає холодильнику. Кількість теплоти, що отримується від нагрівача, дорівнює 5 кДж. Визначте: 1) термічний ККД циклу; 2) роботу, здійснену при повному циклі.

задача 13968

Нагрівач теплової машини, що працює за циклом Карно, має температуру 200°С. Визначити температуру охолоджувача, якщо при отриманні від нагрівача кількості теплоти 1 Дж машина виконує роботу 0,4 Дж.

задача 14559

Ідеальна теплова машина, що працює за циклом Карно, здійснює за один цикл роботу А = 73,5 кДж. Температура нагрівача t1 = 100 °С, температура холодильника t2 = 0 °С. Знайти ККД η циклу, кількість теплоти Q1, отримується машиною за один цикл від нагрівача, і кількість теплоти Q2, віддається холодильнику за один цикл.

задача 15111

Тепловий двигун потужністю N = 480 кВт працює по оборотного циклу Карно. Температури підведення та відведення тепла рівні 490 ° C і 23 ° C відповідно. Визначити кількості підводимої і відводимої теплоти в двигуні і його термічний ККД.

задача 16417

Робочим тілом ідеальної теплової машини, що працює за циклом Карно, є ідеальний газ. Початковий стан його відповідає параметрам P1, V1, T1. Об'єм газу після ізотермічного розширення V2 = aV1, після адіабатичного розширення — V3 = bV2.

Дано: газ — азот
Т1 = 420 К
Р1 = 2,1·105 Па
V1 = 1 л = 1·10–3 м3
a = 2,0
b = 1,6
Визначити:
1. Кількість молекул, які перебувають в посудині.
2. Характерні швидкості молекул в початковому стані і після адіабатичного розширення.
3. Енергію теплового руху молекул газу.
4. Середню енергію однієї молекули, енергію її поступального руху (при температурі Т1).
5. Теплоємності газу при постійному об'ємі і постійному тиску.
6. Тиск, температуру і об'єм газу в станах 2,3,4.
7. Зміна внутрішньої енергії газу в кожному процесі і за цикл.
8. Роботу, зроблену газом за цикл і в кожному процесі.
9. Кількість теплоти, отриману газом від нагрівача і віддану холодильника.
10. ККД циклу як відношення досконалої роботи до отриманої енергії.
11. Зміну ентропії газу в кожному процесі і за весь цикл. Отримати формулу ККД ідеальної теплової машини і обчислити по ній ККД циклу.
12. Побудувати діаграму даного циклу (в масштабі) в координатах (P,V).
13. Визначити значення коефіцієнтів дифузії, теплопровідності і в'язкості даного газу в нормальних умовах і в початковому стані.

задача 16418

Робочим тілом ідеальної теплової машини, що працює за циклом Карно, є ідеальний газ. Початковий стан його відповідає параметрам P1, V1, T1. Об'єм газу після ізотермічного розширення V2 = aV1, після адіабатичного розширення — V3 = bV2.

Дано: газ — кислород
Т1 = 400 К
Р1 = 1,8·105 Па
V1 = 1 л = 1·10–3 м3
a = 2,0
b = 1,6
Визначити:
1. Кількість молекул, які перебувають в посудині.
2. Характерні швидкості молекул в початковому стані і після адіабатичного розширення.
3. Енергію теплового руху молекул газу.
4. Середню енергію однієї молекули, енергію її поступального руху (при температурі Т1).
5. Теплоємності газу при постійному об'ємі і постійному тиску.
6. Тиск, температуру і об'єм газу в станах 2,3,4.
7. Зміна внутрішньої енергії газу в кожному процесі і за цикл.
8. Роботу, зроблену газом за цикл і в кожному процесі.
9. Кількість теплоти, отриману газом від нагрівача і віддану холодильника.
10. ККД циклу як відношення досконалої роботи до отриманої енергії.
11. Зміну ентропії газу в кожному процесі і за весь цикл. Отримати формулу ККД ідеальної теплової машини і обчислити по ній ККД циклу.
12. Побудувати діаграму даного циклу (в масштабі) в координатах (P,V).
13. Визначити значення коефіцієнтів дифузії, теплопровідності і в'язкості даного газу в нормальних умовах і в початковому стані.

задача 16419

Робочим тілом ідеальної теплової машини, що працює за циклом Карно, є ідеальний газ. Початковий стан його відповідає параметрам P1, V1, T1. Об'єм газу після ізотермічного розширення V2 = aV1, після адіабатичного розширення — V3 = bV2.

Дано: газ — азот
Т1 = 350 К
Р1 = 2,7·105 Па
V1 = 6 л = 6·10–3 м3
a = 3,0
b = 1,6
Визначити:
1. Кількість молекул, які перебувають в посудині.
2. Характерні швидкості молекул в початковому стані і після адіабатичного розширення.
3. Енергію теплового руху молекул газу.
4. Середню енергію однієї молекули, енергію її поступального руху (при температурі Т1).
5. Теплоємності газу при постійному об'ємі і постійному тиску.
6. Тиск, температуру і об'єм газу в станах 2,3,4.
7. Зміна внутрішньої енергії газу в кожному процесі і за цикл.
8. Роботу, зроблену газом за цикл і в кожному процесі.
9. Кількість теплоти, отриману газом від нагрівача і віддану холодильника.
10. ККД циклу як відношення досконалої роботи до отриманої енергії.
11. Зміну ентропії газу в кожному процесі і за весь цикл. Отримати формулу ККД ідеальної теплової машини і обчислити по ній ККД циклу.
12. Побудувати діаграму даного циклу (в масштабі) в координатах (P,V).
13. Визначити значення коефіцієнтів дифузії, теплопровідності і в'язкості даного газу в нормальних умовах і в початковому стані.

задача 16420

Робочим тілом ідеальної теплової машини, що працює за циклом Карно, є ідеальний газ. Початковий стан його відповідає параметрам P1, V1, T1. Об'єм газу після ізотермічного розширення V2 = aV1, після адіабатичного розширення — V3 = bV2.

Дано: газ — гелий
Т1 = 380 К
Р1 = 2,2·105 Па
V1 = 6 л = 6·10–3 м3
a = 3,0
b = 1,8
Визначити:
1. Кількість молекул, які перебувають в посудині.
2. Характерні швидкості молекул в початковому стані і після адіабатичного розширення.
3. Енергію теплового руху молекул газу.
4. Середню енергію однієї молекули, енергію її поступального руху (при температурі Т1).
5. Теплоємності газу при постійному об'ємі і постійному тиску.
6. Тиск, температуру і об'єм газу в станах 2,3,4.
7. Зміна внутрішньої енергії газу в кожному процесі і за цикл.
8. Роботу, зроблену газом за цикл і в кожному процесі.
9. Кількість теплоти, отриману газом від нагрівача і віддану холодильника.
10. ККД циклу як відношення досконалої роботи до отриманої енергії.
11. Зміну ентропії газу в кожному процесі і за весь цикл. Отримати формулу ККД ідеальної теплової машини і обчислити по ній ККД циклу.
12. Побудувати діаграму даного циклу (в масштабі) в координатах (P,V).
13. Визначити значення коефіцієнтів дифузії, теплопровідності і в'язкості даного газу в нормальних умовах і в початковому стані.

задача 17311

Теплова машина Карно робить роботу з двома молями одноатомного ідеального газу між тепловим резервуаром з температурою 327°С і холодильником з температурою 27°С. Ставлення найбільшого об'єму газу до найменшого об'єму в даному процесі дорівнює восьми. Яку роботу виконує машина за один цикл? Яку кількість теплоти отримує від нагрівача і віддає холодильнику? Чому дорівнює зміна ентропії при ізотермічному стисканні?

задача 17885

Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура нагрівача в три рази вища за температуру холодильника. Яку частку кількості теплоти, що отримується за один цикл від нагрівача, газ віддає холодильнику?

задача 17994

Температура нагрівача теплової машини, що працює за циклом Карно, 480 К, температура холодильника 390 К. Якою має бути температура нагрівача при незмінній температурі холодильника, щоб ККД машини збільшився в два рази?

задача 26403

Ідеальна теплова машина працює за циклом Карно. При цьому N = 55% кількості теплоти, одержуваної від нагрівача, передається холодильнику. Машина отримує від нагрівача при температурі t1 = 250 °С кількість теплоти Q = 10 кДж. Визначте ККД циклу; роботу, що здійснюються за один цикл, і температуру холодильника t2.

задача 26411

Теплова машина працює за циклом Карно, термічний ККД якого дорівнює 25%. Який буде холодильний коефіцієнт машини, якщо вона буде здійснювати цикл в зворотному напрямку?

задача 26706

Теплову машину, що працює за циклом Карно, термічний коефіцієнт якої дорівнює 40%, використовують як холодильну машину з тими ж тепловими резервуарами. Знайти її холодильний коефіцієнт. Яка кількість теплоти відводиться з камери холодильної машини, якщо над робочою речовиною за цикл здійснюється робота 10 кДж?

задача 50116

У ході циклу Карно робоча речовина отримує від нагрівача 300 кДж теплоти. Температури нагрівача і холодильника рівні відповідно 480 К і 280 К. Визначити термічний ККД циклу і роботу, що здійснюється робочою речовиною за цикл.

задача 50138

Ідеальна теплова машина працює за циклом Карно. За один цикл робоче тіло машини отримало від нагрівача 1200 Дж теплоти, вчинила механічну роботу, рівну 500 Дж, і віддало холодильнику 800 Дж теплоти. Чи може реально існувати така теплова машина? Якщо ні, вказати, яка фізична помилка допущена в умові завдання.

задача 50274

У зворотному циклі Карно робота ізотермічного розширення робочого тіла дорівнює 6 кДж, температура нагрівача — 250 °С, температура холодильника — 20 ° С. Визначте роботу ізотермічного стиснення.

задача 50316

У скільки разів збільшиться коефіцієнт корисної дії η циклу Карно при підвищенні температури нагрівача від Т1 = 380 К до Т1' = 560 К? Температура холодильника Т2 = 280 К.

задача 50319

Газ, будучи робочою речовиною у циклі Карно, отримав від нагрівача кількість теплоти Q1 = 4,38 кДж та здійснив при цьому роботу А = 2,4 кДж. Визначити температуру нагрівача, якщо температура холодильника Т2 = 273 К.

задача 50354

Газ, виконуючи в циклі Карно функцію робочої речовини, отримує від нагрівача теплоту Q1 = 4,38 кДж і виконує при цьому роботу А = 2,4 кДж. Абсолютна температура холодильника T2 = 273 К. Визначити температуру нагрівача.

задача 50370

Ідеальна теплова машина, що працює по циклу Карно, отримала теплоту від нагрівача при температурі 200 ° С. Холодильник має температуру 100 ° С. За певний час машина отримала від нагрівача 10 кДж енергії. Визначити виконану роботу, передану холодильнику кількість теплоти і ККД.

задача 50394

Ідеальна теплова машина працює за циклом Карно. У результаті теплового процесу газ здійснив роботу в 9,8·103 Дж і віддав холодильнику кількість теплоти, рівну 4,19·104 Дж. Визначити ККД циклу.

задача 50461

Теплова машина працює за циклом Карно. Визначити ккд циклу, якщо відомо, що за один цикл була проведена робота 3·103 Дж, і холодильника було передано 1,35·104 Дж теплоти.