циркулює магнітна індукція площині сила струму кілець

циркулює магнітна індукція площині сила струму кілець


задача 18950

Кільце радіуса R, по якому циркулює струм I, помістили в однорідне магнітне поле з індукцією B, перпендикулярне площині кільця. З якою силою розтягнуто кільце? Дією на кільце магнітного поля, створюваного струмом кільця, знехтувати.

задача 21452

Струм сили I = 1,00 А циркулює в контурі, що має форму рівнобічної трапеції (див. рисунок). Відношення основ трапеції n = 2,00. Знайти магнітну індукцію B в точці A, що лежить в площині трапеції, якщо l = 100 мм і b = 50 мм.

задача 26710

По круговому витку радіусом 100 мм циркулює струм силою 1 А. Знайти магнітну індукцію: а) у центрі витка; б) на осі витка на відстані 100 мм від його центру.

Другие предметы