циркулює магнітна індукція площині сила струму кілець

циркулює магнітна індукція площині сила струму кілець


задача 18950

Кільце радіуса R, по якому циркулює струм I, помістили в однорідне магнітне поле з індукцією B, перпендикулярне площині кільця. З якою силою розтягнуто кільце? Дією на кільце магнітного поля, створюваного струмом кільця, знехтувати.

задача 26710

По круговому витку радіусом 100 мм циркулює струм силою 1 А. Знайти магнітну індукцію: а) у центрі витка; б) на осі витка на відстані 100 мм від його центру.