роз'їжджатися гладкий дві пружини з'єднали стиснути рухатися маса сторона зв'язати легкий дорівнює другий знайти

роз'їжджатися гладкий дві пружини з'єднали стиснути рухатися маса сторона зв'язати легкий дорівнює другий знайти


задача 13062

Два легкі візки (маси відповідно m1 и m2 = 2m1) з'єднані між собою стислою, зв'язаною ниткою пружиною. Перепалюючи нитку, пружина розпрямляється і візки роз'їжджаються в різні сторони. Вважаючи коефіцієнт тертя для обох візків однаковим, визначте: 1) v1/v2 - відношення швидкостей руху візків; 2) t1/t2 - відношення часу, протягом якого візки рухаються; 3) s1/s2 - відношення шляхів, пройдених візками.

задача 20270

Два хлопчика, стоячи на ковзанах, відштовхуються один від одного і роз'їжджаються в різні сторони. Знайти швидкості хлопчиків v1 і v2, якщо через проміжок часу t = 2 с відстань між ними стала рівною l = 10 м. Маси хлопчиків m1 = 40 кг і m2 = 60 кг.

Задача 23885

На горизонтальній поверхні лежать два бруски масами m1 = 100 г і m2 = 200 м. Між ними вставлена легка пружина, стиснута ниткою на величину Δl = 1 см. У деякий момент нитку перепалюють, і бруски роз'їжджаються в різні боки. Менший брусок зупиняється, пройшовши шлях L = 34 см. Визначте жорсткість пружини, якщо коефіцієнт тертя брусків об площину дорівнює 0,1.

Другие предметы