іонізувати атом гелію

іонізувати атом гелію


задача 12065

Дворазово іонізований атом гелію (α-частка) рухається в однорідному магнітному полі напруженістю H = 100 кА/м по колу радіусом R = 100 см. Знайти швидкість v α-частки.

задача 15845

Знайдіть потенціал іонізації U1: а) одноразово іонізованого гелію; б) двократно іонізованого літію.

задача 17757

Квант світла, породжений одноразово іонізованим атомом гелію, вибиває електрон з атома водню, що знаходиться в основному стані. Знайдіть швидкість електрона, вирваного з атома водню, якщо іон гелію до випромінювання кванта знаходився в першому збудженому стані.

задача 18310

Знайти перший потенціал збудження одноразово іонізованого гелію (Не+).

задача 20220

У скільки разів зменшиться швидкість атома гелію після прямого зіткнення з атомом водню, маса якого в чотири рази менше атома гелію? а) 2; б) 3; в) 1/3; г) 2/3; д) 4/5; е) 5/3; ж) 4; з) 5.

задача 21764

Яку прискорюючу різницю потенціалів повинен пройти електрон, щоб іонізувати атом аргону?

задача 23575

Наскільки відрізняються перші потенціали збудження одноразово іонізованого гелію та атома водню?

задача 23807

Перший потенціал збудження атома водню дорівнює 102 еВ. Чому дорівнює перший потенціал збудження одноразово іонізованого атома гелію?

задача 23929

Яку найменшу швидкість має електрон, щоб іонізувати атом гелію? Енергія іонізації атома гелію дорівнює 24,5 еВ. Яку різницю потенціалів має пройти цей електрон?

задача 26124

Визначити число повних коливань системи, протягом яких енергія зменшилася в 10 разів. Логарифмічний декремент коливань 0,01.

задача 70136

Американський фізик Гаудсмит запропонував метод визначення маси важких іонів по періоду обернення їх в магнітному полі. Відомо, що одноразово іонізований атом робить 7 оборотів протягом часу Δt = 1,29 мс в магнітному полі з індукцією В = 45 мТл. Визначити масу іона і відповідний хімічний елемент.

задача 90038

Визначити частоту і довжину хвилі кванта, здатного іонізувати атоми гелію Есв ≈ 24 еВ () і літію Есв ≈ 6 еВ ().

задача 90191

Визначити радіус першої боровськой орбіти однократно іонізованого атома гелію.

задача 90192

Визначити радіус першої боровськой орбіти однократно іонізованого атома гелію.

задача 90193

Визначити радіус першої боровськой орбіти однократно іонізованого атома гелію.

задача 90194

Визначити радіус першої боровськой орбіти однократно іонізованого атома гелію.

задача 90195

Визначити радіус першої боровськой орбіти однократно іонізованого атома гелію.

задача 90196

Визначити радіус першої боровськой орбіти однократно іонізованого атома гелію.

задача 90197

Визначити радіус першої боровськой орбіти однократно іонізованого атома гелію.

задача 90247

Визначити швидкість електрона на першій боровській орбіті однократно іонізованого атома гелію.

задача 90248

Визначити швидкість електрона на другій боровській орбіті однократно іонізованого атома гелію.

задача 90249

Визначити швидкість електрона на третій боровській орбіті однократно іонізованого атома гелію.

задача 90250

Визначити швидкість електрона на четвертій боровській орбіті однократно іонізованого атома гелію.

задача 90251

Визначити швидкість електрона на п'ятій боровській орбіті однократно іонізованого атома гелію.

задача 90252

Визначити швидкість електрона на шостій боровській орбіті однократно іонізованого атома гелію.

задача 90253

Визначити швидкість електрона на сьомій боровській орбіті однократно іонізованого атома гелію.

Другие предметы