еквіпотенціальна поверхня однорідне поле напруженістю

еквіпотенціальна поверхня однорідне поле напруженістю


задача 11498

Однакові частки масою m = 10–12 г кожна розподілені в однорідному гравітаційному полі напруженістю G = 0,2 мкН/кг. Визначити ставлення n1/n2 концентрацій частинок, що знаходяться на еквіпотенціальних рівнях, віддалених одна від одної на Δz = 10 м. Температура Т у всіх шарах вважається однаковою і рівною 290 К.

задача 14784

Чи є еквіпотенційною площина симетрії S.

у поле точкових зарядів:
а) +|q|, +|q|
б) +|q|, –|q|?