дірковий провідність напівпровідник концентрація визначити рухливість

дірковий провідність напівпровідник концентрація визначити рухливість


задача 10965

Питомий опір ρ кремнію з домішками дорівнює 10–2 Ом·м. Визначити концентрацію np дірок і їх рухливість up. Прийняти, що напівпровідник володіє тільки дірковою провідністю і постійна Холла RH = 4·10–4 м3/Кл.

задача 90137

При напруженості електричного поля 100 В / м щільність струму через напівпровідник 6·104 А/м2. Визначити концентрацію електронів провідності в напівпровіднику, якщо їх рухливість μn = 0,375 м2/(В·с). Дірковою складовою знехтувати.

Другие предметы