розряджений струм котушка індуктивності ємність конденсатор заряджений напруги

розряджений струм котушка індуктивності ємність конденсатор заряджений напруги


задача 20292

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 35 мкФ і котушки індуктивністю 5 мГн. Знайти силу струму в котушці в момент часу, коли відношення енергії електричного поля до енергії магнітного поля рівні 1/5. У початковий момент конденсатор заряджений, до напруги 50 В, а зрушення фаз між струмом і напругою 60°.

задача 24847

Конденсатор ємністю З = 1200 пФ заряджений до напруги U = 500 В. Конденсатор підключають до котушки, індуктивність якої L = 75 мГн. Визначити: а) початковий заряд конденсатора; б) максимальний струм у контурі; в) повну енергію коливань.

задача 60098

П'ять паралельно з'єднаних однакових конденсаторів ємністю по 0,1 мкФ заряджаються до загальної різниці потенціалів U = 30 кВ. Визначити середню потужність розряду, якщо батарея розряджається за t = 1,5·10–6 с. Залишкова напруга дорівнює 0,5 кВ.

Другие предметы