реактивний літак рухається космічний корабель витрата маси сила газ рух двигун

реактивний літак рухається космічний корабель витрата маси сила газ рух двигун


задача 15295

Реактивний літак летить зі швидкістю v0 = 720 км/год. З певного моменту літак рухається з прискоренням протягом t = 10 с і в останню секунду проходить шлях S = 295 м. Визначте кінцеву швидкість υ літака.

задача 40201

Визначити повну механічну енергію космічного корабля масою 2 т, що рухається на висоті 300 км над Землею зі швидкістю 8 км/с. прийняти g = 10 м/с2.

задача 40652

Космічний корабель масою m1 = 106 кг починає рухатися вертикально вгору. Сила тяги двигунів FТ = 3·107 Н. Визначити прискорення a корабля і вагу космонавта P, що знаходиться там. Відомо, що на Землі на космонавта діє сила тяжіння Fтяж = 5,9·102 Н.

Другие предметы