ланцюг якоря потужність струм дорівнює

ланцюг якоря потужність струм дорівнює


задача 13028

Якір електродвигуна, який має частоту обертання n = 50 с–1 після виключення струму, зробивши N = 628 обертів, зупинився. Визначте кутове прискорення ε якоря.

задача 19138

Серієсний генератор із загальним опором обмоток якоря і індуктора 6 Ом дає струм 10 А при напрузі на затискачах 420 В. Знайти е.р.с., зовнішній опір і к.к.д. генератора.

задача 19139

Генератор зі схемою послідовного збудження дає струм 6 А при напрузі на щітках 63 В. Опір обмотки якоря дорівнює 0,5 Ом, індуктора — 1,5 Ом. Знайти е.р.с. генератора, напруга на його затискачах, зовнішній опір і к.к.д. генератора.

Другие предметы