ланцюг якоря потужність струм дорівнює

ланцюг якоря потужність струм дорівнює


задача 13028

Якір електродвигуна, який має частоту обертання n = 50 с–1 після виключення струму, зробивши N = 628 обертів, зупинився. Визначте кутове прискорення ε якоря.

задача 19138

Серієсний генератор із загальним опором обмоток якоря і індуктора 6 Ом дає струм 10 А при напрузі на затискачах 420 В. Знайти е.р.с., зовнішній опір і к.к.д. генератора.

задача 19139

Генератор зі схемою послідовного збудження дає струм 6 А при напрузі на щітках 63 В. Опір обмотки якоря дорівнює 0,5 Ом, індуктора — 1,5 Ом. Знайти е.р.с. генератора, напруга на його затискачах, зовнішній опір і к.к.д. генератора.

задача 23658

На вході в електричне коло квартири стоїть запобіжник, що розмикає коло при силі струму 10 А. Напруга, що подається в коло, дорівнює 220 В. Яку максимальну кількість електроприборів, потужність кожного з яких дорівнює 400 Вт, можна одночасно включити у квартирі?

задача 23659

На вході в електричне коло квартири стоїть запобіжник, що розмикає коло при силі струму 20 А. Напруга, що подається в коло, дорівнює 220 В. Яку максимальну кількість електричних чайників, потужність кожного з яких дорівнює 1000 Вт, можна одночасно включити у квартирі?

задача 23660

На вході в електричне коло квартири стоїть запобіжник, що розмикає коло при силі струму 20 А. Напруга, що подається в коло, дорівнює 220 В. Яку максимальну кількість пилосмоків, потужність кожного з яких дорівнює 1400 Вт, можна одночасно включити у квартирі?

задача 24809

Лампа з силою світла 100 кд знаходиться на відстані 40 см від фотоелемента, площа якого дорівнює 20 см2. Струм у зовнішньому колі дорівнює 10 мкА. Який струм потече в колі, якщо лампа перебуватиме на відстані 60 см від фотоелемента?

задача 24983

Електродвигун живиться від батареї з ЕРС ε = 12 В. Яку потужність Р розвиває двигун при протіканні його обмоткою струму I = 2,0 А, якщо при повній зупинці якоря по колу тече струм I0 = 3,0 А?

Другие предметы