ланцюг якоря потужність струм дорівнює

ланцюг якоря потужність струм дорівнює


задача 13028

Якір електродвигуна, який має частоту обертання n = 50 с–1 після виключення струму, зробивши N = 628 обертів, зупинився. Визначте кутове прискорення ε якоря.