кут жолобу ковзає тертя точка висота

кут жолобу ковзає тертя точка висота


задача 13100

Шайба масою m ковзає без тертя з висоти h по жолобу, яке переходить в петлю радіусом R. Визначте 1) силу тиску F шайби на опору в точці, яка визначається кутом і (см. рис.); 2) угол α, при якому відбудеться відрив шайби.задача 26306

По жолобу, що має форму, показану на малюнку (горизонтальна ділянка жолобу зрушена відносно похилої в напрямку, перпендикулярному до малюнка), з висоти h починає ковзати без тертя невелике тіло (матеріальна точка). а) При якому мінімальному значенні висоти h тіло опише повну петлю, не відділяючись від жолоба? б) Чому дорівнює при такому значенні h сила F тиску тіла на жолоб в точці А?

задача 40877

Кулька масою m = 0,2 кг скочується по жолобу з висоти h = 2 м. Початкова швидкість v0 = 0. Знайти зміну імпульсу кульки і імпульс, отриманий жолобом, при русі кульки.

Другие предметы