радіус капіляра поверхневий натяг

радіус капіляра поверхневий натяг


задача 13376

При визначенні сили поверхневого натягу крапельним методом число крапель гліцерину, що випливає з капіляра, становить n = 50. Загальна маса гліцерину т = 1 г, а діаметр шийки краплі в момент відриву d = 1 мм. Визначте поверхневий натяг σ гліцерину.

задача 22164

Визначити енергію, яка звільняється при злитті дрібних водяних крапель радіуса 5 мкм в одну велику краплю радіусу 1,05 мм. Поверхневий натяг води 73 мН/м.

задача 23382

Знайти різницю рівнів ртуті у двох сполучених вертикальних капілярах, діаметри яких d1 = 0,5 мм і d2 = 1,0 мм, якщо крайовий кут дорівнює 138°.

задача 23824

Спостерігаючи під мікроскопом рух еритроцитів у капілярі, можна виміряти швидкість перебігу крові (υкр = 0,5 мм/с). Середня швидкість струму крові в аорті складає υa = 40 см/с. На підставі цих даних визначте, у скільки разів сума поперечних перерізів всіх функціонуючих капілярів більша за переріз аорти.

задача 24639

Капіляр, внутрішній радіус якого 0,5 мм опущений в рідину. Визначте масу рідини, що піднялася в капілярі, якщо її поверхневий натяг дорівнює 60 мН/м.

задача 24640

У скляному капілярі діаметром d = 100 мкм вода піднімається на висоту h = 30 см. Визначте поверхневий натяг σ води, якщо її щільність ρ = 1 г/см3.

задача 24884

На скільки нагріється крапля ртуті, одержана від злиття двох крапель радіусом r = 1 мм кожна? Щільність ртуті ρ = 13,6 г/см3, поверхневий натяг σ = 0,5 Н/м, питома теплоємність c = 138 Дж/(кг·К).

Другие предметы