накреслити залежність графік швидкість

накреслити залежність графік швидкість


задача 25897

Знайти співвідношення заряду електрона до його маси для наступних швидкостей: 1) v << c; 2) 2·1010 см/с, 3) 2,2·1010 см/с, 4) 2,4·1010 см/с, 5) 2,6·1010 см/с, 6) 2,8·1010 см/с. Скласти таблицю і накреслити графіки залежностей m і e/m від ставлення v/c для зазначених швидкостей.

задача 26250

Є 4 однакових резистора опором R = 6 Ом. Які опору можна отримати з їх допомогою? Накреслити відповідні схеми з'єднань.