накреслити залежність графік швидкість

накреслити залежність графік швидкість


задача 11250

Рівняння координати матеріальної точки має вигляд х = 2 cos π·t, см. Обчисліть:
1) залежність швидкості і прискорення від часу;
2) максимальну координату, швидкість і максимальне прискорення;
3) накресліть графіки залежності х = f(t), v = f(t), a(t) = f(t) для моментів часу t = 0,
4) назвіть характер руху точки;
5) моменти часу, при яких координата, швидкість і прискорення будуть максимальні.

задача 17486

Рівняння координати матеріальної точки має вигляд:
x(t) = 2cos(πt+π), см. Обчисліть:
1) залежність швидкості і прискорення від часу;
2) максимальні значення координати, швидкості і прискорення точки;
3) накреслити графіки залежності x = f(t), v = f(t), a = f(t);
4) моменти часу, при яких координата, швидкість і прискорення будуть максимальні.

задача 25897

Знайти співвідношення заряду електрона до його маси для наступних швидкостей: 1) v << c; 2) 2·1010 см/с, 3) 2,2·1010 см/с, 4) 2,4·1010 см/с, 5) 2,6·1010 см/с, 6) 2,8·1010 см/с. Скласти таблицю і накреслити графіки залежностей m і e/m від ставлення v/c для зазначених швидкостей.

задача 26250

Є 4 однакових резистора опором R = 6 Ом. Які опору можна отримати з їх допомогою? Накреслити відповідні схеми з'єднань.