пружний удар тіло масою рухається швидкість першого

пружний удар тіло масою рухається швидкість першого


задача 12235

Гімнаст падає з висоти Н = 12 м в пружну сітку. У скільки разів максимальна сила Fmax, діюча на гімнаста з боку сітки, більше його ваги, якщо прогин сітки під дією ваги гімнаста дорівнює x0 = 1 м?

задача 12630

Молекули газу летять з однаковою швидкістю 400 м/с перпендикулярно до стінки. Концентрація молекул 1020 м–3. Визначити тиск потоку молекул на стінку, якщо удар молекул об стінку абсолютно пружний. Газ — неон. Вивести розрахункову формулу і зробити розрахунок.

задача 14248

Визначити силу, з якою гімнаст масою m = 60 кг діє на пружну сітку при стрибку з висоти h = 8 м, якщо під дією ваги гімнаста сітка прогинається на Δh = 16 см.

задача 17857

На скільки відсотків зростає щільність тіла, що рухається зі швидкістю v = 0,5c?

задача 18127

Центри куль знаходяться на одній прямій. Перший вдаряє другий, рухаючись зі швидкістю ν. Після цього другий вдаряє третій, а сам отримує швидкість — ν. Знайти масу третього кулі m3, якщо m1 = 5m2 = 5 г. Удари центральні, абсолютно пружні, v01 = v02 = 0.

задача 20692

Дві пружні кульки, маси яких m1 = 100 г і m2 = 300 г, підвішені на однакових нитках довжиною l = 50 см і торкаються одна одної. Першу кульку відхилили від положення рівноваги на кут α = 90° і відпустили. На яку висоту підніметься друга кулька після абсолютно пружного удару?

задача 20693

і m1 = 100 г і m2 = 300 г, підвішені на однакових нитках довжиною l = 50 см і торкаються одна одної. Першу кульку відхилили від положення рівноваги на кут α = 60° і відпустили. На яку висоту підніметься друга кулька після абсолютно пружного удару?

задача 22320

Назустріч один одному рухаються дві кулі з однаковими по модулю імпульсами р1 = –р2. Вважаючи удар куль центральним і пружним, визначити імпульси р'1 и р'2 куль після удару, якщо відношення мас куль дорівнює чотирьом.

задача 24611

Тіло 1 слідує за законом x = sin(πt). Тіло 2 рухається по відношенню до тіла 1 згідно із законом y = sin(π+πt). Знайти абсолютну швидкість тіла 2 при t = 1 с.

задача 24612

Тіло 1 слідує за законом x = sin(πt). Тіло 2 рухається по відношенню до тіла 1 згідно із законом y = sin(πt). Знайти абсолютну швидкість тіла 2 при t = 1 с.

задача 24996

Тіло падає з висоти Н = 2 м на похилу площину. Через деякий час tx після відбиття тіло знову впаде на похилу площину? Вважати удар тіла об площину абсолютно пружним.

задача 26407

Від двоступеневої ракети масою 1 т при швидкості 1710 м/с відокремилася її друга ступінь масою 0,4 т. Швидкість другої ступені при цьому збільшилася до 1860 м/с. Визначити, з якою швидкістю стала рухатися перша ступінь ракети.

задача 40579

Визначити імпульс Δр, отриманий стінкою при ударі об неї кульки масою m = 300 г, якщо кулька рухалася зі швидкістю v = 8 м/с під кутом α = 60° до площини стінки. Удар об стінку вважати пружним.

Другие предметы