поширення довжина хвиля повітря звук швидкість знайти

поширення довжина хвиля повітря звук швидкість знайти


задача 12188

Яка різниця фаз коливань двох точок, що знаходяться на відстані відповідно 10 і 16 м від джерела. Період коливань 0,04 с. швидкість поширення коливань 300 м/с.

задача 16937

Граничний кут падіння для променя, що виходить з скипидару в повітря, дорівнює 42°23'. Визначте швидкість поширення світла в скипидарі.

задача 16997

Граничний кут падіння при переході променя зі скипидару в повітря дорівнює 41°50'. Чому дорівнює швидкість поширення світла в скипидарі?

задача 18209

Вказати напрямок, уздовж якого поширюється плоска хвиля, що має хвильовий вектор (k, 0, 0). Визначити частоту ν і довжину λ цієї хвилі. Швидкість поширення хвилі в середовищі дорівнює V.

задача 18210

Вказати напрямок, уздовж якого поширюється плоска хвиля, що має хвильовий вектор (0, k, 0). Определить частоту ν і довжину λ цієї хвилі. Швидкість поширення хвилі в середовищі дорівнює V.

задача 18211

Вказати напрямок, уздовж якого поширюється плоска хвиля, що має хвильовий вектор (0, 0, –k). Определить частоту ν і довжину λ цієї хвилі. Швидкість поширення хвилі в середовищі дорівнює V.

задача 18984

Радіотелескоп розташований на березі океану на висоті h (див. рис.). Схід Сонця, що відбувається зі швидкістю 12 град/год, супроводжується модуляцією радіовипромінювання з періодом 2,5 хв. Довжина хвилі дорівнює 1,5 м. Визначити h.

задача 26538

Знайти довжину хвилі нейтрона, що рухається зі швидкістю 2·103. Чи проявляє він хвильові властивості?

задача 40817

Частоти чутного звуку 20 ≤ ν ≤ 20 000 Гц. Швидкість звуку в повітрі 340 м/с. У яких межах знаходяться довжини хвиль чутного звуку?