поширення довжина хвиля повітря звук швидкість знайти

поширення довжина хвиля повітря звук швидкість знайти


задача 12188

Яка різниця фаз коливань двох точок, що знаходяться на відстані відповідно 10 і 16 м від джерела. Період коливань 0,04 с. швидкість поширення коливань 300 м/с.

задача 16937

Граничний кут падіння для променя, що виходить з скипидару в повітря, дорівнює 42°23'. Визначте швидкість поширення світла в скипидарі.

задача 16997

Граничний кут падіння при переході променя зі скипидару в повітря дорівнює 41°50'. Чому дорівнює швидкість поширення світла в скипидарі?

задача 18209

Вказати напрямок, уздовж якого поширюється плоска хвиля, що має хвильовий вектор (k, 0, 0). Визначити частоту ν і довжину λ цієї хвилі. Швидкість поширення хвилі в середовищі дорівнює V.

задача 18210

Вказати напрямок, уздовж якого поширюється плоска хвиля, що має хвильовий вектор (0, k, 0). Определить частоту ν і довжину λ цієї хвилі. Швидкість поширення хвилі в середовищі дорівнює V.

задача 18211

Вказати напрямок, уздовж якого поширюється плоска хвиля, що має хвильовий вектор (0, 0, –k). Определить частоту ν і довжину λ цієї хвилі. Швидкість поширення хвилі в середовищі дорівнює V.

задача 18984

Радіотелескоп розташований на березі океану на висоті h (див. рис.). Схід Сонця, що відбувається зі швидкістю 12 град/год, супроводжується модуляцією радіовипромінювання з періодом 2,5 хв. Довжина хвилі дорівнює 1,5 м. Визначити h.

задача 19323

У скільки разів змінюється довжина ультразвукової хвилі і її частота при переході хвилі зі сталі в мідь, якщо швидкість поширення ультразвуку в міді і сталі відповідно дорівнює 3600 і 5500 м/с?

задача 26538

Знайти довжину хвилі нейтрона, що рухається зі швидкістю 2·103. Чи проявляє він хвильові властивості?

задача 40817

Частоти чутного звуку 20 ≤ ν ≤ 20 000 Гц. Швидкість звуку в повітрі 340 м/с. У яких межах знаходяться довжини хвиль чутного звуку?