поширення довжина хвиля повітря звук швидкість знайти

поширення довжина хвиля повітря звук швидкість знайти


задача 12188

Яка різниця фаз коливань двох точок, що знаходяться на відстані відповідно 10 і 16 м від джерела. Період коливань 0,04 с. швидкість поширення коливань 300 м/с.

задача 16937

Граничний кут падіння для променя, що виходить з скипидару в повітря, дорівнює 42°23'. Визначте швидкість поширення світла в скипидарі.

задача 16997

Граничний кут падіння при переході променя зі скипидару в повітря дорівнює 41°50'. Чому дорівнює швидкість поширення світла в скипидарі?

задача 26538

Знайти довжину хвилі нейтрона, що рухається зі швидкістю 2·103. Чи проявляє він хвильові властивості?

задача 40817

Частоти чутного звуку 20 ≤ ν ≤ 20 000 Гц. Швидкість звуку в повітрі 340 м/с. У яких межах знаходяться довжини хвиль чутного звуку?