трьохатомний двоатомний молекула кількість газ ідеальний енергія температура робота

трьохатомний двоатомний молекула кількість газ ідеальний енергія температура робота


задача 10139

Трьохатомний газ під тиском p = 240 кПа і температурою t = 20 ° С займає об'єм V = 10 л. Визначити теплоємність Сp цього газу при постійному тиску.

задача 10159

Яка частка w1 кількості теплоти Q, що підводиться до ідеального двухатомного газу при ізобарному процесі, витрачається на збільшення δU внутрішньої енергії газу і яка частка w2 — на роботу А розширення? Розглянути три випадки, якщо газ: 1) одноатомний; 2) двоатомний; 3) трьохатомний.

задача 12051

Трьохатомний газ масою m = 0,047 кг при тиску P = 260 кПа і температурі t = 20°С займає об'єм V = 10 л. Визначити питому теплоємність Cp цього газу.

задача 18169

При якій температурі середня енергія молекул трехатомного газу дорівнює енергії фотонів, що відповідають випромінюванню довжини хвилі 5·10–7 м?

задача 23487

Трьохтомний газ під тиском p = 340 кПа і при температурі t = 40°С займає об'єм V = 10 л. Визначити теплоємність Сp газу при постійному тиску.

задача 24626

Деяка кількість ідеального газу з триатомними жорсткими молекулами перейшла адіабатично зі стану з температурою T1 = 280 К у стан, що характеризується параметрами: T2 = 320 К, p2 = 2,00·105 Па, V2 = 50,0 л. Яку роботу А здійснює при цьому газ?

задача 50455

Трьохатомний газ при тиску р = 240 кПа і температурі t = 50° C займає об'єм V = 15 л. Визначте теплоємність всього газу при постійному тиску. Коливальні ступені свободи не враховувати.

Другие предметы