два ерс кожної з'єднати паралельно внутрішній опір ланцюг батарея сила струму зовнішній визначити

два ерс кожної з'єднати паралельно внутрішній опір ланцюг батарея сила струму зовнішній визначити


задача 10243

ЕРС батареї ε = 80 В, внутрішній опір Ri = 5 Ом. Зовнішній ланцюг споживає потужність Р = 100 Вт. Визначити силу струму I в ланцюзі, напругу U, під якою знаходиться зовнішній ланцюг, і його опір R.

задача 10246

ЕРС батареї ε = 24 В. Найбільша можлива сила струму батареї Imax = 10 А. Визначте максимальну потужність Рmax, яка може виділитися у зовнішньому ланцюгу.

задача 10718

Е.р.с. батареї ε = 8 В. При силі струму I = 2 А к.к.д. батареї η = 0,75. Визначити внутрішній опір ri батареї.

задача 11740

Є N однакових гальванічних елементів з ЕРС ε і внутрішнім опором ri кожен. З цих елементів потрібно зібрати батарею, що складається з декількох паралельно з'єднаних груп, що містять по n послідовно з'єднаних елементів. При якому значенні n сила струму I у зовнішньому колі, що має опір R, буде максимальною? Чому дорівнюватиме внутрішній опір Ri батареї при цьому значенні n?

задача 11741

Дано 12 елементів з ЕРС ε = 1,5 В і внутрішнім опором r = 0,4 Ом. Як потрібно з'єднати ці елементи, щоб отримати від зібраної з них батареї найбільшу силу струму в зовнішньому ланцюзі, що має опір R = 0,3 Ом? Визначити максимальну силу струму Imax.

задача 11742

Два однакових джерела струму з ЕРС ε = 1,2 В і внутрішнім опором r = 0,4 Ом з'єднані, як показано на малюнку. Визначити силу струму I в ланцюзі і різницю потенціалів U між точками А і В у першому і другому випадках.

задача 11751

При силі струму I1 = 3 А в зовнішньому колі акумулятора виділяється потужність Р1 = 18 Вт, при силі струму I2 = 1 А — відповідно Р2 = 10 Вт. Визначити ЕРС — ε і внутрішній опір r батареї.

задача 11938

Дві групи з трьох послідовно з'єднаних елементів з'єднані паралельно. ЕРС ε кожного елемента дорівнює 1,2 В, внутрішній опір r = 0,2 Ом. Отримана батарея замкнута на зовнішній опір R = 1,5 Ом. Знайти силу струму I в зовнішньому колі.

задача 11950

ЭДС батареи аккумуляторов ε = 12 В, сила тока I короткого замыкания равна 5 А. Какую наибольшую мощность Рmax можно получить во внешней цепи, соединенной с такой батареей?

задача 12043

Знайти силу струму I на ділянці кола, що складається з послідовно з'єднаних опору R = 1 Ом і акумулятора з ЕРС ε = 11,1 В і внутрішнім опором r = 0,3 Ом, якщо при підключенні цієї ділянки кола до джерела постійної напруги U = 15 В відбувається зарядка акумулятора.

задача 12045

Батарея з n = 50 послідовно з'єднаних акумуляторів заряджається від джерела постійної напруги U = 120 В струмом I = 11 А. Знайти величину додаткового опору R, який необхідно ввести в коло, якщо ЕРС акумулятора ε = 1,85 В і його внутрішній опір r = 0,02 Ом.

задача 12046

Два послідовно з'єднаних джерела струму з ЕРС ε1 = 4,5 В, ε2 = 6 В і внутрішніми опорами r1 = 0,3 Ом і r2 = 0,2 Ом включені узгоджено. Знайти силу I струму в колі і опір R навантаження, якщо різницю потенціалів на клемах першого джерела струму U1 = 3,5 В.

задача 12104

Батарея складається з п'яти послідовно з'єднаних елементів ЕРС по 1,5 В і внутрішнім опором по 0,3 Ом. При якій силі струму потужність, що віддається в зовнішній ланцюг, буде найбільшою?

задача 12152

Батарея складена з N = 600 однакових елементів, так, що n груп з'єднані послідовно і в кожній з них міститься по m елементів, з'єднаних паралельно. ЕРС кожного елемента Е = 2 В і внутрішні опору r = 0,4 Ом. При яких значеннях n і m батарея, будучи замкнута на зовнішній опір R = 0,6 Ом, віддасть в зовнішній ланцюг максимальну потужність? Визначити при цьому струм у зовнішній ланцюга.

задача 12293

Котушка індуктивністю L = 10 мГн з'єднана послідовно з резистором R = 47 Ом. Їх підключають до джерела ЕРС. Визначити постійну часу ланцюга, і час, протягом якого струм через котушку досягне значення 0,95 від максимального значення.

задача 12409

Батарея, складається з трьох включених паралельно однакових джерел струму з ЕРС ε = 12,2 В і внутрішнім опором r = 3 Ом кожен. З'єднана з нею зовнішнє електричне коло має опір R = 24 Ом. Визначити: 1) корисну потужність; 2) найбільшу потужність, яку можна отримати у зовнішньому колі.

задача 12416

Батарея складається з n = 8 послідовно з'єднаних елементів. ЕРС кожного ε = 1,9 В, внутрішній опір r = 0,3 Ом. При якому струмі корисна потужність батареї дорівнює Р = 3 Вт? Визначити найбільшу корисну потужність батареї.

задача 12534

Два джерела з ЕРС ξ1 = 30 В, ξ2 = 16 В і внутрішніми опорами r1 = 1 Ом, r2 = 2 Ом включені паралельно (рис. 11) і працюють на загальне навантаження опором R = 25 Ом. Визначити сили струму в усіх гілках і потужність, споживану навантаженням.

задача 13489

Чотири елементи мають ЕРС ε = 1,5 В і внутрішній опір r = 0,2 Ом. Як поєднати ці елементи для отримання від зібраної батареї найбільшої сили струму в зовнішньому ланцюзі опором R = 0,2 Ом? Визначити максимальну силу струму.

задача 13493

Два джерела струму з ЕРС ε1 = 2 В і ε2 = 1,5 В і внутрішніми опорами r1 = 0,5 Ом і r2 = 0,4 Ом включені паралельно опору R = 2 Ом. Визначте силу струму через цей опір.


задача 13969

Два однакових джерела струму з ЕРС ε = 1,2 В, внутрішнім опором r1 = 1 Ом і r2 = 0,4 Ом, з'єднані за схемою. Визначити силу струмів ланцюга.

задача 13971

При силі струму 3 А у зовнішньому колі батареї акумуляторів виділяється потужність 14 Вт, при силі струму 1 А виділяється потужність 10 Вт. Визначити ЕРС і внутрішній опір батареї.

задача 13972

Дві групи з трьох послідовно з'єднаних елементів з'єднані паралельно. ЕРС кожного елемента дорівнює 1,2 В, внутрішній опір 1,5 Ом. Знайти силу струму в зовнішньому ланцюзі.

задача 13983

Зовнішнє електричне коло споживає потужність Р = 200 Вт. ЕРС батареї Е = 150 В, внутрішній опір r = 5 Ом. Визначити силу струму I в колі, напругу U, під якою знаходиться зовнішнє коло, і його опір R.

задача 15060

Джерело струму з внутрішнім опором r і ЕРС ε з'єднаний з зовнішнім навантаженням. Визначити опір зовнішнього навантаження R, при якому корисна потужність струму буде максимальною Pmax. Визначити значення ККД η при цьому навантаженні.

задача 15544

ЕРС батареї 30 В. Найбільша сила струму, яку може дати батарея Imax = 12 А. Визначити максимальну потужність Рmax, яка може виділятися у зовнішній ланцюг.

задача 16262

Батарея з двох паралельних джерел з ЕРС 2 і 1,8 В і внутрішнім опором 50 мОм кожен замкнута на опір 2 Ом. Знайти величину струму, що проходить через опір і через джерела.

задача 16309

Два плоских конденсатора ємністю С = 6 пФ кожен з'єднані паралельно і підключені до джерела з ЕРС Е = 8 В. Визначити заряд на кожному конденсаторі і енергію даної системи конденсаторів.

задача 16380

Два джерела з ЕРС ε1 = 30 B, ε2 = 16 B і внутрішніми опорами r1 = 1,0 Ом і r2 = 2,0 Ом включені паралельно опору з R = 25 Ом (рис.3.11). Визначте: 1) величини струмів у всіх гілках; 2) потужність, споживану навантаженням.

задача 17812

Батарея складається з п'яти послідовно з'єднаних однакових елементів з ЕРС 1,4 В і внутрішнім опором 0,3 Ом кожний. При якому струмі корисна потужність батареї дорівнює 8 Вт?

задача 17923

ЕРС батареї 20 В. При опорі зовнішнього кола 4 Ом сила струму 4 А. Яку найбільшу потужність можна отримати від цієї батареї?

задача 19551

Електричне коло (див. Рис. 58) складається з котушки з індуктивністю L = 0,25 Гн і резистора опором R = 8,0 Ом, які з'єднані паралельно і підключені до джерела ЕРС через ключ К. В деякий початковий момент часу ключ К розмикають . Визначити величину струму в резисторі R через 1 с. Величина ЕРС джерела дорівнює 12 В, внутрішній опір джерела r = 1 Ом.

задача 20099

Два джерела струму з ЕРС 4 і 6 В і однаковими внутрішніми опорами 4 Ом включені паралельно з резистором опором 4 Ом. Визначити сили струмів, що йдуть через резистор і елементи.

задача 20804

Деяке число n однакових джерел струму, з'єднаних паралельно, підключені до зовнішнього опору. Якщо переключити полярність одного джерела, то сила струму в зовнішньому опорі зменшиться в 2 рази. Визначити значення n.

задача 21013

Два елементи з однаковими ЕРС ε1 = ε2 = 4 В і внутрішніми опорами r1 = r2 = 0,5 Ом замкнуті на зовнішній опір R (рис. 16). Через елемент з ЕРС ε1 тече струм I1 = 2 А. Знайти опір R і струм I2, поточний через елемент з ЕРС ε2. Визначити силу струму через опір R.

задача 21289

Два джерела струму: один з ЕРС 6 В і внутрішнім опором 0,2 Ом, інший з ЕРС 12 В і опором 0,4 Ом з'єднані однойменними полюсами. До точкам їх з'єднання підключено опір 10 Ом. Визначити сили струмів в кожному розгалуженні.

задача 21414

Три джерела з ЕРС ε1 = 10,0 В, ε2 = 5,0 В, ε3 = 6,0 В і внутрішніми опорами r1 = 0,1 Ом, r2 = 0,2 Ом, r3 = 0,1 Ом з'єднані, як показано на малюнку. Визначити напругу на резисторах опорами R1 = 5,0 Ом, R2 = 1,0 Ом, R3 = 3,0 Ом.

задача 21474

Знайти силу струму в колі (рис. 18.24), якщо у кожного елемента ЕРС 2,2 В і внутрішній опір 20,0 мОм, а R1 = R2 = 2,0 Ом, R3 = 6,0 Ом, R4 = 4,0 Ом и R5 = 0,9 Ом.

задача 21592

Визначити силу струму короткого замикання для акумуляторної батареї, якщо при струмі навантаження 5 А вона віддає в зовнішнє коло потужність 9,5 Вт, а при струмі навантаження в 8 А - 14,4 Вт. Яку найбільшу потужність можна отримати у зовнішньому колі?

задача 21593

Батарея складається з трьох однакових включених послідовно джерел струму з ЕРС ε = 2,2 В і внутрішнім опором r = 1 Ом кожен. З'єднане з нею зовнішнє електричне коло має опір R = 48 Ом. Визначити: 1) корисну потужність; 2) найбільшу потужність, яку можна отримати у зовнішньому колі.

задача 21729

Є N = 5 однакових гальванічних елементів з ЕРС 1,2 В і внутрішнім опором 0,1 Ом кожний, з'єднані послідовно. Яку максимальну потужність можна отримати від цієї батареї елементів. Яка при цьому буде сила струму.

задача 22362

Опір R = 4 Ом підключено до двох паралельно з'єднаних різнойменними полюсами джерел струму з ЕРС ε1 = 2,8 В і ε2 = 1,4 В і внутрішніми опорами r1 = 0,6 Ом и r2 = 0,4 Ом. Визначити струм в опорі R і різницю потенціалів на затискачах другого джерела.

задача 22425

Три точки з ЕРС ε1 = 6 B, ε2 = ε3 = 4 В і внутрішніми опорами r = 0,5 Ом кожний з'єднані, як показано на рис. 29, і замкнуті на опорі R = 4 Ом. Визначити різницю потенціалів між точками С і D (φC–φD) і між точками К і D (φК–φD).

задача 22727

П'ять послідовно з'єднаних джерел е.р.с. ε = 1,2 В з внутрішнім опором 0,2 Ом кожний замкнуті на зовнішній опір R. Якої величини має бути R, щоб у зовнішнє коло виділялася максимальна потужність?

задача 22728

Батарея акумуляторів з'єднана паралельно з генератором постійного струму. Е.р.с. генератора ε1 = 110 В, батареи ε2 = 100 В, їх внутрішні опори рівні між собою: r1 = r2 = 5 Ом. Залежно від навантаження в мережі акумулятори будуть розряджатися і допомагати генератору живити мережу або заряджатися. Визначити, який з цих випадків буде при опорі в мережі r3 = 100 Ом.

задача 22820

Два однакових джерела струму з ЕРС 1,2 В і внутрішнім опором 0,4 Ом з'єднані паралельно. До отриманої батареї приєднаний резистор опором 1 Ом. Визначити силу струму, що протікає через опір.

задача 22821

Три батареї з ЕРС 12 В, 5 В і 10 В і однаковими внутрішніми опорами рівними 5 Ом, з'єднані між собою однойменними полюсами. Опір з'єднувальних проводів мізерно малий. Визначити сили струмів, що йдуть через кожну батарею.

задача 22836

Дві батареї акумуляторів (перша з ЕРС ε1 = 10 В і опором r1 = 1 Ом і друга з ЕРС ε2 = 8 В і опором r2 = 2 Ом) з'єднані паралельно різнойменними полюсами і замкнуті на реостат з опором R = 6 Ом. Схема кола представлена на малюнку. Знайдіть силу струмів в джерелах I1, I2 і силу струму I, що тече через реостат.

задача 22912

Три гальванічні елементи з ЕРС 1,3; 1,4 і 1,5 В та внутрішнім опором 0,3 Ом кожен з'єднані паралельно і замкнуті зовнішнім опором 0,6 Ом (рис. 2.3). Визначити силу струму у кожному елементі.

задача 24067

Два джерела струму з однаковими ЕРС ε = ε1 = ε2 = 6 В та з внутрішніми опорами r1 = 0,2 Ом і r2 = 0,1 Ом відповідно підключені паралельно та замкнуті на зовнішній опір R = 2 Ом. Опір вольтметра та амперметра RV = 100 Ом і RA = 0,2 Ом. Визначити показання приладів та сили струмів через кожен елемент окремо. Побудувати графік зміни потенціалу вздовж кола.

задача 24068

Два джерела струму з однаковими ЕРС ε = ε1 = ε2 = 9 В та з внутрішніми опорами r1 = 0,4 Ом і r2 = 0,7 Ом відповідно підключені паралельно та замкнуті на зовнішній опір R = 6 Ом. Опір вольтметра та амперметра RV = 105 Ом и RA = 0,5 Ом. Визначити показання приладів та сили струмів через кожен елемент окремо. Побудувати графік зміни потенціалу вздовж кола.

задача 24271

При підключенні до батареї гальванічних елементів резистора сила струму в колі дорівнює I1, напруга на резисторі – U1, потужність струму у зовнішньому колі – P1. При підключенні до цієї батареї іншого резистора сила струму в колі дорівнює I2, напруга на резисторі U2, потужність струму – P2. Визначте ЕРС та внутрішній опір батареї, а також значення величини I1. U1 = 2,5 В, P1 = 5 Вт, I2 = 3 А, U2 = 1,5 В, P2 = 4,5 Вт.

задача 24272

При підключенні до батареї гальванічних елементів резистора сила струму в колі дорівнює I1, напруга на резисторі – U1, потужність струму у зовнішньому колі – P1. При підключенні до цієї батареї іншого резистора сила струму в колі дорівнює I2, напруга на резисторі U2, потужність струму – P2. Визначте ЕРС та внутрішній опір батареї, а також значення величини U1. I1 = 3 А, P1 = 13,5 Вт, I2 = 4 А, U2 = 4 В, P2 = 16 Вт.

задача 24273

При підключенні до батареї гальванічних елементів резистора сила струму в колі дорівнює I1, напруга на резисторі – U1, потужність струму у зовнішньому колі – P1. При підключенні до цієї батареї іншого резистора сила струму в колі дорівнює I2, напруга на резисторі U2, потужність струму – P2. Визначте ЕРС та внутрішній опір батареї, а також значення величини I1. U1 = 5,5 В, P1 = 22 Вт, I2 = 2 А, U2 = 6,5 В, P2 = 13 Вт.

задача 24274

При підключенні до батареї гальванічних елементів резистора сила струму в колі дорівнює I1, напруга на резисторі – U1, потужність струму у зовнішньому колі – P1. При підключенні до цієї батареї іншого резистора сила струму в колі дорівнює I2, напруга на резисторі U2, потужність струму – P2. Визначте ЕРС та внутрішній опір батареї, а також значення величини U1. I1 = 2 А, P1 = 6,6 Вт, I2 = 1 А, U2 = 3,9 В, P2 = 3,9 Вт.

задача 24426

Батарея складається з п'яти послідовно з'єднаних елементів з ЕРС = 1,4 і з внутрішнім опором r = 0,3 Ом кожен. При якому опорі зовнішнього навантаження корисна потужність дорівнює Р = 8 Вт? Яку найбільшу потужність можна отримати у зовнішньому колі?

задача 24973

Паралельно з'єднані котушку індуктивності L та резистор опору R приєднали через ключ до джерела з ЕРС ε та внутрішнім опором r. У початковий момент ключ К розімкнуто і струму в колі немає. Який заряд q пройде через резистор після замикання ключа? Опір котушки зневажливо малий.

задача 26277

Батарея з 50 послідовно з'єднаних елементів дає струм в зовнішній ланцюг, що складається із залізного дроту довжиною 20 км і з площею перетину 3 мм2 та апарату з опором 90 Ом. ЕРС і внутрішній опір кожного з елементів рівні 1,4 В і 0,4 Ом. Визначити струм.

задача 60274

Батарея складається з n = 5 послідовно з'єднаних джерел струму з ЕРС ε = 1,4 В і внутрішнім опором r = 0,3 Ом кожного. При якій силі струму потужність, що виділяється в зовнішньому ланцюзі, Р = 8 Вт? Чому дорівнює найбільша потужність Рmaх у зовнішньому ланцюгу?

задача 60435

При якому зовнішньому опорі споживана потужність буде максимальна, якщо два однакових джерела з ЕРС 6 В і внутрішнім опором 1 Ом кожен з'єднані паралельно? Чому дорівнює ця потужність?

задача 60536

Генератор з ЕРС ε1 = 24 В і внутрішнім опором r1 = 0,10 Ом заряджає батарею акумуляторів з ЕРС ε2 = 20 В і внутрішнім опором r2 = 0,30 Ом. Паралельно батареї включена лампа з опором R = 1,5 Ом. Які струми I1, І2, І3 протікають через генератор, батарею і лампу?

Другие предметы