зміна ентропії маса газу знайти температуру

зміна ентропії маса газу знайти температуру


задача 11636

Змішали воду масою m1 = 5 кг при температурі T1 = 280 К з водою масою m2 = 8 кг при температурі Т2 = 350 К. Знайти: 1) температуру θ суміші; 2) зміну ΔS ентропії, що відбувається при змішуванні.

задача 13292

На яких стадіях циклічного процесу в газі, представленому графіком на малюнку, ентропія газу зростає?

задача 13293

На яких стадіях циклічного процесу в газі, представленому графіком на малюнку, ентропія газу зростає?

задача 13883

Визначити зміну ентропії 1 кг льоду, взятого при температурі –15° С, при перетворенні його в воду при 0° С.

задача 13889

Знайти зміну ентропії 8 г кисню, який знаходиться в об'ємі 20 л під тиском 150 кПа до об'єму 60 л під тиском 100 кПа.

задача 14044

Змішали воду масою m1 = 5 кг при температурі T1 = 280 К з водою масою m2 = 8 кг при температурі T2 = 350 К. Знайдіть температуру суміші Т і зміна ентропії ΔS, що відбувається при змішуванні.

задача 14916

Знайти зміна ΔS ентропії при переході маси m = 8 г кисню від об'єму V1 = 10 л при температурі t1 = 80 °С до об'єму V2 = 40 л при температурі t2 = 300 °С.

задача 16483

Знайти приріст ентропії при перетворенні 1 г води при 0°С в пар при 100°С.

задача 17298

Знайти зміну ентропії ΔS при плавленні маси m = 1 кг льоду (T = 273 К).

задача 17906

Лід масою 0,2 кг, що знаходиться при температурі –30°С, перетворюється на пару. Визначити зміну ентропії при цьому.

задача 17995

Залізо масою 1 кг при температурі 100°С знаходиться в тепловому контакті з таким же шматком заліза при 0°С. Чому дорівнюватиме зміна ентропії при досягненні стабільного рівня температури 50°С? Вважати, що молярна теплоємність заліза 25,14 Дж/К.

задача 50099

Гаряча вода деякої маси віддає теплоту холодній воді такої ж маси, і температури їх стають однаковими. Показати, що ентропія при цьому збільшується.

задача 50310

Ентропія 8 молей кисню дорівнює 238 Дж/К. В результаті ізотермічного розширення обсяг газу збільшився в 4 рази. Знайти ентропію кисню в кінцевому стані.

задача 50442

Знайти зміну ентропії ΔS льоду масою т = 30 г при перетворенні його в пару, якщо початкова температура льоду t1 = –40°С, а температура пари t2 = 100°С. Теплоємності води і льоду вважати сталими, а всі процеси - відбуваються при сталому тиску.