опромінюється рентгенівський промінь доза випромінювання потенціал нормальний довжина хвилі світла повітря визначити дорівнює вихід умова знайти роботу

опромінюється рентгенівський промінь доза випромінювання потенціал нормальний довжина хвилі світла повітря визначити дорівнює вихід умова знайти роботу


задача 10740

Газ, вміщений в іонізаційній камері між плоскими пластинами, опромінюється рентгенівськими променями. Визначити щільність струму насичення, якщо іонізатор утворює в кожному кубічному сантиметрі газу n = 4,5·107 пар іонів в секунду. Прийняти, що кожен іон несе на собі елементарний заряд. Відстань між пластинами камери d = 1,5 см.

задача 19569

Відокремлена залізна кулька опромінюється монохроматичним світлом довжиною хвилі 200 нм. До якого максимального потенціалу зарядиться кулька, втрачаючи фотоелектрони? Робота виходу для заліза дорівнює 4,36 еВ.

задача 22761

У досвіді Столєтова заряджена негативна цинкова пластинка опромінювалася світлом від вольтової дуги. До якого максимального потенціалу зарядиться цинкова пластинка, якщо вона буде опромінюватися монохроматичним світлом довжиною хвилі λ = 324 нм (ближнє ультрафіолетове світло)? Робота виходу електронів з цинку дорівнює Авих = 3,74 еВ.

задача 80404

Прилад, за допомогою якого російський вчений П.М. Лебедєв проводив свої досліди з вимірювання тиску світла, являє собою скляну хрестовину, підвішену на тонкій нитці і поміщену в скляну посудину. На кінцях хрестовини є два легких кружечка з платинової фольги. Один кружечок зачернений, другий залишений блискучим. Направляючи світло на один з кружечків і вимірюючи кут повороту нитки (який вимірюється за відхиленням світлового зайчика від закріпленого на нитки дзеркальця), можна визначити тиск світла. Діаметр кружків дорівнює 5 мм. Відстань від центру кружечка до осі обертання дорівнює 10 мм. Постійна кручення нитки a = 2,2·10–11 Н·м/рад. В одному з дослідів блискучий кружечок (коефіцієнт відбиття r = 0,5) опромінювався випромінюванням потужністю 0,5 Дж/хв. Визначити кут повороту нитки.

задача 80412

Фотокатод з алюмінію опромінюється світлом з довжиною хвилі 200 нм. Робота виходу алюмінію дорівнює 4,2 еВ. Знайти: а) кінетичну енергію найбільш швидких фотоелектронів, б) кінетичну енергію найбільш повільних фотоелектронів; в) затримуючий потенціал; г) червону межу фотоефекту.