витікання газу коливання індуктивність котушки зменшити сила струму опір джерела

витікання газу коливання індуктивність котушки зменшити сила струму опір джерела


задача 10339

Ланцюг складається з котушки індуктивністю L = 0,1 Гн і джерела струму. Джерело струму відключили, не пориваючи ланцюга. Час, через який сила струму зменшиться до 0,001 первісного значення, дорівнює t = 0,07 с. Визначити опір котушки.

задача 10340

Джерело струму замкнули на котушку опором R = 10 Ом і індуктивністю L = 0,2 Гн. Через який час сила струму в ланцюзі досягне 50% максимального значення?

задача 10808

Джерело струму замкнули на котушку опором r = 20 Ом і індуктивністю L = 0,4 Гн. Через скільки часу сила струму в ланцюзі досягне 95% максимального значення?

задача 10810

Джерело струму замкнули на котушку опором r = 10 Ом. Після закінчення часу t = 0,23 з сила струму I замикання досягла 0,9 граничного значення. Визначити індуктивність котушки.

задача 10813

Ланцюг складається з котушки індуктивністю L = 1 Гн і джерела струму. Джерело струму можна відключати , не розриваючи ланцюг. Час, після закінчення якого сила струму зменшиться до 0,001 первісного значення, дорівнює t1 = 0,69 с. Визначити опір котушки.

задача 11831

У ланцюзі йшов струм I = 50 А. Джерело струму можна відключити від кола, не пориваючи її. Визначити силу струму I в цьому колі через t = 0,01 с після відключення його від джерела струму. Опір R кола дорівнює 20 Ом, його індуктивність L = 0,1 Гн.

задача 11832

Джерело струму замкнули на котушку з опором R = 10 Ом і індуктивністю L = 1 Гн. Через який час сила струму замикання досягне 0,9 граничного значення?

задача 11833

Ланцюг складається з котушки індуктивністю L = 1 Гн і опором R = 10 Ом. Джерело струму можна відключати, не пориваючи кола. Визначити час t, після закінчення якого сила струму зменшиться до 0,001 первісного значення.

задача 13754

Є котушка індуктивністю L = 0,1 Гн і опором R = 0,8 Ом. Визначте, у скільки разів зменшиться сила струму в котушці через t = 30 мс, якщо джерело ЕРС відключити і котушку замкнути.

задача 14186

До джерела струму підключили котушку індуктивністю L = 1,5 Гн. Визначте опір котушки, якщо за час t = 3 с сила струму в котушці досягне 85% граничного значення.

задача 16465

Котушка індуктивності з L = 0,6 Гн підключена до джерела струму. Визначте опір котушки, якщо за час t = 3 с сила струму через котушку досягне η = 0,8 граничного значення.

задача 17101

Коло складається з котушки індуктивністю 1 Гн і опором 10 Ом і джерела струму. Джерело струму можна відключити, не пориваючи ланцюга. Визначити: час, після закінчення якого сила струму зменшується до 0,001 початкового значення; енергію магнітного поля котушки в цей момент часу. Сила струму в колі при підключеному джерелі I0 = 2 А.

задача 18185

У скільки разів зменшиться струм в котушці індуктивності L = 0,2 Гн і опором R = 1,64 Ом через час t = 0,1 с, якщо в момент часу t = 0 її кінці замкнути?

задача 18292

Котушку опором 20 Ом відключають від джерела постійної напруги, не пориваючи при цьому кола. Струм в котушці зменшується на 20% від свого початкового значення за 0,15 мс. Визначити індуктивність котушки.

задача 19661

Джерело струму, підключене до котушки індуктивністю L = 1,0 Гн, відключили, не пориваючи коло. За Δt = 0,69 с сила струму в колі зменшилася в 1000 разів. Визначити опір R котушки.

задача 19666

Котушку індуктивністю L = 0,6 Гн підключають до джерела струму. Визначте опір котушки, якщо за час t = 3 с сила струму через котушку досягне 80% граничного значення.

задача 24382

На один сердечник намотані дві котушки з індуктивностями L1 = 0,5 Гн і L2 = 0,7 Гн. Якщо котушки з'єднати так, що струми в них підуть у протилежних напрямках, індуктивність всієї системи стане рівною нулю. Знайдіть коефіцієнт взаємної індукції системи.

задача 60342

Котушка індуктивності, опір якої R = 12 Ом, включена в ланцюг змінного струму з частотою 50 Гц. Зсув фази між коливаннями струму та напруги на котушці φ = 60. Визначити індуктивність котушки.

Другие предметы