ван дер ваальсовскій моль об'єм температура газ знайти

ван дер ваальсовскій моль об'єм температура газ знайти


задача 16422

Знайти роботу, що здійснюється одним молем ван-дер-ваальсівського газу при ізотермічному розширенні його від об'єму V1 до V2 при температурі Т.

задача 50470

Яку кількість теплоти Q необхідно надати одному молю Ван-дер-ваальсівського газу, щоб при розширенні в порожнечу від об'єму V1 до об'єму V2 він зберіг свою температуру незмінною? Константу газу а вважати відомою.

Другие предметы