гальванічний елемент внутрішній опір зовнішній ланцюг струм

гальванічний елемент внутрішній опір зовнішній ланцюг струм


задача 11571

Три гальванічні елементи (ε1 = 1,3 В, ε2 = 1,5 В, ε3 = 2 В; r1 = r2 = r3 = 0,2 Ом) включені, як показано на малюнку. Опір R = 0,55 Ом. Визначити струми I1, I2, I3 в елементах.

задача 22056

Елемент з е.р.с. ε = 1,1 В і внутрішнім опором r = 1 Ом замкнений на зовнішній опір R = 9 Ом. Знайти: 1) силу струму I в колі; 2) падіння U1 напруги у зовнішньому колі; 3) падіння напруги U2 всередині елемента; 4) з яким ККД працює елемент.

задача 22066

Елемент, е.р.с. якого ε і внутрішній опір r, замкнутий на зовнішній опір R, так що при цьому потужність в зовнішньому колі максимальна і дорівнює Р = 9 Вт. Сила струму I, що тече при цих умовах по колу, дорівнює 3 А. Знайти величини ε і r.

задача 22179

Акумулятор з внутрішнім опором 0,1 Ом при струмі 5 А віддає в зовнішнє коло потужність 9 Вт. Яку потужність він віддасть в зовнішнє коло при струмі 8 А?

задача 22696

Гальванічнийелемент дає на зовнішній опір R1 = 4 Ом струм I1 = 0,2 А. Якщо ж зовнішній опір R2 = 7 Ом, то елемент дає струм I2 = 0,14 А. Який струм дасть елемент, якщо його замкнути накоротко? Визначте струм короткого замикання джерела ЕРС, якщо при зовнішньому опорі R1 = 50 Ом струм в ланцюзі I1 = 0,2 А, а при R2 = 110 Ом — I2 = 0,1 А.

задача 22795

Акумулятор з внутрішнім опором r = 0,08 Ом при струмі навантаження I1 = 4 А віддає в зовнішнє коло потужність P = 8 Вт. Яку потужність віддасть він в зовнішнє коло при струмі навантаження I2 = 6 А? Яку найбільшу потужність можна отримати в зовнішньому колі?

Другие предметы