вимірюється опір струм відносна помилка маса обсяг тиск газу

вимірюється опір струм відносна помилка маса обсяг тиск газу


задача 18253

Яку масу палива потрібно викинути зі швидкістю 2v щодо ракети масою M, щоб її швидкість збільшилася від v до 1,1v?

задача 22110

Знайти кількість речовини ν, що знаходиться в залізній литві об'ємом V = 28·10–3 м3, якщо відносна атомна маса заліза Ar, Fe = 56 і щільність заліза ρ = 7,8·103 кг/м3.

Другие предметы