ефект Вавілова імпульс мінімальне електрон

ефект Вавілова імпульс мінімальне електрон


задача 13944

Визначте мінімальний імпульс, яким повинен володіти електрон, щоб ефект Вавилова-Черенкова спостерігався в середовищі з показником заломлення n = 1,5.

задача 20890

Імпульс фотона з довжиною хвилі 6000 А дорівнює імпульсу рухомого електрона. Яка швидкість електрона?

задача 22510

Визначити число вільних електронів, імпульси яких відрізняються від максимального імпульсу pmax не більше ніж на 0,1pmax для мідного провідника об'ємом 40 см3 при абсолютному нулі Т = 0 К. Енергію Фермі для міді прийняти рівною ЕF = 6,2 еВ.

задача 22941

Знайти швидкість електрона, при якій його імпульс дорівнює імпульсу фотона з λ = 5,0 пм.

Другие предметы