симетрично потенційний осі часток позитивний постійний енергій центральним відстані функцій поле знайти центр де

симетрично потенційний осі часток позитивний постійний енергій центральним відстані функцій поле знайти центр де


задача 13366

На малюнку представлена якісна залежність потенційної енергії П взаємодії двох частинок від відстані r між ними. Поясніть, якій відстані між частинками відповідає рівновага, при якій відстані вона є стійкою і при якій - нестійкою.