ядро літію маса атома енергія зв'язку довжина хвилі

ядро літію маса атома енергія зв'язку довжина хвилі


задача 15516

Визначте питому енергію зв'язку ядра атома літію 3Li7.

задача 15909

Знайти енергію зв'язку W ядра атома алюмінію 27Al13.

задача 16885

Знайти енергію фотонів, здатних вибити з літію з роботою виходу 2,39 еВ електрони, що володіють кінетичною енергією 5,2 еВ.

задача 19371

Визначте енергію зв'язку ядра літію 3Li6. Маса протона приблизно дорівнює 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра літію 6,0151 а.е.м., 1 а.е.м. = 1,66·10–27 кг, а швидкість світла с = 3·108 м/с.

задача 22144

У скільки разів енергія зв'язку ядра літію 3Li7 больше энергии связи изотопа 3Li6?

задача 22329

Мікрочастинка з енергією, що вдвічі перевищує енергію іонізації дворазово іонізованого атома літію, вибиває з нього останній електрон. Якою буде швидкість цього електрона далеко від ядра літію?

Другие предметы