ядро літію маса атома енергія зв'язку довжина хвилі

ядро літію маса атома енергія зв'язку довжина хвилі


задача 15516

Визначте питому енергію зв'язку ядра атома літію 3Li7.

задача 15909

Знайти енергію зв'язку W ядра атома алюмінію 27Al13.

задача 16885

Знайти енергію фотонів, здатних вибити з літію з роботою виходу 2,39 еВ електрони, що володіють кінетичною енергією 5,2 еВ.

задача 19371

Визначте енергію зв'язку ядра літію 3Li6. Маса протона приблизно дорівнює 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра літію 6,0151 а.е.м., 1 а.е.м. = 1,66·10–27 кг, а швидкість світла с = 3·108 м/с.