закріпити кінець нитки маса вантаж осі коливання пружина горизонтальне період

закріпити кінець нитки маса вантаж осі коливання пружина горизонтальне період


задача 24160

Знайдіть період малих коливань математичного маятника масою m і довжиною L, якщо до його грузика прикріплена горизонтальна пружина з коефіцієнтом пружності k (рис. 1.80). Інший кінець пружини прикріплений до нерухомої стіні. У положенні рівноваги пружина не деформована. Масою пружини знехтувати.