нормально падає паралельний потік моноенергетичних електронів ширина прямокутної потенційний бар'єр енергія діафрагма відстоїть екран відстань центральний дифракційний максимум вузька щілина

нормально падає паралельний потік моноенергетичних електронів ширина прямокутної потенційний бар'єр енергія діафрагма відстоїть екран відстань центральний дифракційний максимум вузька щілина


задача 10433

Паралельний пучок моноенергетичних електронів падає нормально на діафрагму у вигляді вузької прямокутної щілини, ширина якої а = 0,06 мм. Визначити швидкість цих електронів, якщо відомо, що на екрані, віддаленому від щілини на відстані l = 40мм; ширина центрального дифракційного максимуму b = 10 мкм.

задача 10433

На діафрагму у формі вузької прямокутної щілини шириною а = 0,06 мм нормально падає паралельний пучок моноенергетичних електронів. Визначити швидкість електронів, якщо ширина центрального дифракційного максимуму на екрані, розташованому від щілини на відстані l = 40мм, дорівнює b = 10 мкм.

задача 10435

З катодної трубки на діафрагму з вузькою прямокутною щілиною нормально до площини діафрагми спрямований потік моноенергетичних електронів. Визначити анодну напругу трубки, якщо відомо, що на екрані, віддаленому від щілини на відстані l = 0,5 м, ширина центрального дифракційного максимуму δx = 10,0 мкм. Ширину b щілини прийняти рівною 0,10 мм.

задача 10442

Яка повинна бути кінетична енергія Т протона в моноенергетичному пучку, використовуваному для дослідження структури з лінійними розмірами l ≈ 10–13 см?

задача 10447

Моноенергетичний пучок електронів висвічує в центрі екрана електронно-променевої трубки пляму радіусом r ≈ 10–3 см. Користуючись співвідношенням невизначеностей, знайти, у скільки разів невизначеність δx координати електрона на екрані в напрямку, перпендикулярному осі трубки, менше розміру r плями. Довжину L електронно-променевої трубки прийняти рівною 0,50 м, а прискорюючу електрон напругу U — рівною 20 кВ.

задача 11604

Знайти щільність потоку фотонів на відстані r = 1,0 м від точкового ізотропного джерела світла потужністю Р = 1,0 Вт, якщо світло: а) моноенергетичне з довжиною хвилі λ = 0,50 мкм; б) містить дві спектральні лінії з довжинами хвиль λ1 = 0,70 мкм і λ2 = 0,40 мкм, інтенсивності яких відносяться як 1:2 відповідно.

задача 14098

Моноенергетичний пучок нейтронів, що отримується в результаті ядерної реакції, падає на кристал з періодом d = 0,15 нм. Визначте швидкість нейтронів, якщо бреггівське відображення першого порядку спостерігається, коли кут ковзання θ = 30°.

задача 14099

Паралельний пучок моноенергетичних електронів спрямований нормально на вузьку щілину шириною а = 1 мкм. Визначте швидкість цих електронів, якщо на екрані, віддаленому на відстані l = 20 см від щілини, ширина центрального дифракційного максимуму становить Δх = 48 мкм.

задача 14746

Паралельний потік моноенергетичних електронів падає нормально на діафрагму з вузькою прямокутною шириною 1 мкм. Визначити швидкості цих електронів, якщо на екрані, розташованому від щілини на відстані 50 см, ширина центрального дифракційного максимуму дорівнює 0,36 мм.

задача 16019

Паралельний пучок моноенергетичних електронів падає нормально на діафрагму з вузькою прямокутною щілиною, ширина якої а = 2,0 мкм. Визначити швидкість електронів, якщо відомо, що на екрані, віддаленому від щілини на відстані l = 50 см, ширина центрального максимуму b = 80 мкм.